داروهاي درمان تيروئيد كه حاوي ماده ال- تيروكسين هستند گاهي اوقات مي توانند منجر به چاقي و اضافه وزن در افراد شوند.

به گزارش دکتر سلام به نقل ازخبرگزاري آلمان، به گفته متخصصان اتحاديه متخصصان داخلي آلمان، علت اين افزايش وزن اين است كه هورمون تيروكسين احساس گرسنگي را در افراد افزايش مي دهد.
بنابراين گزارش، بيماران به اين دليل نبايد دوز داروي مصرفي خود را تغيير دهند بلكه بهتر است عادات غذايي شان را عوض كنند.
اين گزارش مي افزايد: افراد مبتلا به كم كاري تيروئيد اغلب دچار اضافه وزن مي شوند و به همين دليل بايد كالري زيادي مصرف كنند و بيشتر كالري بسوزانند.
براساس اين گزارش در افراد مبتلا به پركاري تيروئيد مصرف ال تيروكسين باعث افزايش اشتهاي بيمار مي شود كه اين بيماران با تنظيم درست ميزان كالري مصرفي خود مي توانند آن را كنترل كنند.