5

پریود مسئله ای است که در اکثر زنان پس از سن بلوغ رخ می دهد. این موضوع نشان دهنده ی کار کرد سالم دستگاه تناسلی و همچنین رحم است. اگر دوره قاعدگی به صورت منظم باشد ، نشان دهنده ی سلامت دستگاه تناسلی است. اما گاهی اوقات سیکل منظم ماهیانه بهم می ریزد و در این زمان بهترین کار مراجعه به پزشک است.

در ذیل به بعضی از این علائم غیر طبیعی اشاره شده است :

۱- اگر تا سن ۱۵ سالگی این سیکل شروع نشده باشد ویا عدم وجود قاعدگی علی رغم گذشت سه سال از رشد سینه ها

۲- عدم وجود پریود بیش از ۹۰ روز

۳- پیدایش ناگهانی بی نظمی در قاعدگی بعد از داشتن دوره های منظم

۴- اگر دوره سیکل کمتر از ۲۱ روز ویا بیشتر از ۴۵ روز باشد.

۵- اگر قاعدگی بیش از ۷- ۱۰ روز طولا نی گردد.

۶- اگر به طور ناگهانی خونریزی شدید وجود داشته باشد یا در فاصله بین قاعدگی ها لکه بینی وجود داشته باشد.

۷- اگر علائمی مثل تب ودرد شدید در طول مدت قاعدگی یا بعد از استفاده از تامپون(پنبه هایی که به صورت داخلی استفاده میگردد) وجود داشته باشد.