وزارت بهداشت، رفاه و كار ژاپن، به دنبال مرگ دهها بيمار روماتيسمي، پس از استفاده از داروي “انبرل”، در زمينه عوارض جانبي اين دارو هشدار داد.
انبرل نوعي داروي تزريقي است كه با كاهش دادن واكنشهاي پادتني، درد و يا التهابهاي ناشي از بيماري روماتيسم مفصلي را كاهش مي‌دهد.

به گزارش روزنامه “آساهي”، در طول دو سال و هشت ماه گذشته ‪۷۹‬ نفر كه بيماري روماتيسم مفصلي داشتند، پس از تزريق داروي انبرل جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ايرنا به نقل از آساهي، وزارت بهداشت ژاپن با توجه به اين موضوع، خواستار آن شده است كه براي استفاده از داروي انبرل، احتياطهاي لازم انجام شود.

استفاده از داروي انبرل در ‪ ۷۰‬كشور جهان مورد تاييد قرار گرفته و در ژاپن نيز استفاده از آن، از نزديك به سه سال پيش آغاز شده است.

در طول اين مدت، بيش از ‪ ۱۴‬هزار نفر در ژاپن از اين دارو استفاده كرده‌اند كه ‪ ۷۹‬نفر از آنها كه سن اكثر آنها بين ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬سال بود، جان خود را از دست دادند.

به‌گفته دست‌اندركاران، مشكلات تنفسي و ورود ويروس به دليل ضعيف شدن نيروي دفاعي بدن، از عوارض جانبي بوده كه بيشتر بيماران را به دام مرگ كشانده است.

مسوولين وزارت بهداشت ژاپن مي‌گويند: هم‌اكنون نمي‌توان بطور قطعي داوري كرد كه داروي انبرل خطرناك مي‌باشد يا خير؟ اما اين موضوع مهم است كه بايد از اين گونه داروهاي درماني با احتياط و زير نظر دقيق پزشك استفاده كرد.

وزارت بهداشت ژاپن، شركتهاي فروشنده داروي انبرل را موظف به اين كار كرده است كه با ثبت كردن نام بيماراني كه از اين دارو استفاده مي‌كنند، وضعيت ايمني آن را بررسي كنند.