دکتر سلام: پنج نوع پروب جديد “ام آر آي” را شناسايي تركيب پلاك هاي آندوسكلووز و ساختار ديواره عروق بزرگ در دانشكده مهندسي فيزيك و علوم هسته اي دانشگاه صنعتي امير كبير طراحي شده است.

محمد محمدزاده فارغ التحصيل دكتري پرتو پزشكي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با توجه به افزايش آمار مرگ و مير ناشي از سكته هاي قلبي و مغزي شناسايي اجزاي پلاك هاي درون رگي اين روش مي تواند به پزشكان معالج در تعيين روش، نوع درمان و زمان درمان كمك كند.
وي گفت: انتظار مي رود با جايگذاري پروبهاي تصوير برداري جديد روي كانترهاي درماني در آينده نزديك انجام درمان هاي رفع گرفتگي عروقي با كمك “ام آر آي” و با عارضه كمتري امكان پذير شود.
وي تصريح كرد: در اين طرح براي استفاده از قابليت هاي روش تصوير برداري ام آر آي در شناسايي نوع پلاك ها 5 نوع پروب درون رگي مختلف با توانايي هاي ويژه ساخته شده است به گونه اي كه پروب هاي جديد مي توانند با قرار گرفتن در داخل رگ هاي كروند قلب ميزان وضوح بافتي را در تصاوير عروق افزايش دهند.
محمد زااه تاكيد كرد: تصوير برداري از اين پروب ها در نمونه هاي حيواني موفقيت آميز بوده و در صورت همكاري سازمان ها و مراكز مرتبط با اين سيستم مي توان براي ثبت بين المللي پروب هاي جديد و كاربرد آنها در تصوير برداري از عروق انسان استفاده كرد .