30

بسیاری از مردان خواسته هایی در رابطه ی جنسی دارند که بسیاری اوقات این خواسته ها برآورده نمی شود. یکی از اصلی ترین دلایل این موضوع این است که مردان در رابطه با خواسته های جنسی خود و همچنین نقاط حساس بدن خود با همسرشان صحبت نمی کنند. وقتی همسرتان از این مسائل آگاهی نداشته باشد پس شما نمی توانید انتظار داشته باشید که نیاز های جنسی شما را برآورده کند.

.
باز هم باید اشاره کنم که نیازی نیست که برای مطرح کردن این موارد اضطراب داشته باشید، فقط کافی است دهان خود را باز کنید تا ببیند که چقدر راحت او شما را به نقطه دلخواه خواهد برد.
.
مردان همیشه آماده امتحان کردن چیزهای جدید هستند. « به همین دلیل است که زنان به سمت مردان کشیده می شوند، چراکه سرزمین رویاهای زنان، زمین بازی مردان است. »
.
فراموش نکنید که روابط جنسی از دوران آدم و حوا وجود داشته و این غریزه بین انسان و حیوان مشترک است و تنها فرق آن اینست که انسانها این غریزه جنسی را می توانند به یک ابزار یا رابطه لطیف تبدیل کنند .
.
بررسی روابط جنسی برخ حیوانات نظیر گربه نشان می دهد که آنان نیز برای حصول به یک رابطه جنسی کامل قبل از نزدیکی مدتی به عشق بازی مشغول می شوند در حالیکه حیواناتی نظیر خروس مثل برخی مردان یکباره عمل دخول را بدون هیچ مقدمه ای انجام می دهند! بیچاره مرغ !
.
شاید بهمین علت است که میگویند مثل خروس نزدیکی نکنید !!