7

برای داشتن یک رابطه جنسی خوب باید به نکات بسیار کوچک و ریزی توجه داشت. این نکات ریز شاید برای بسیاری از مردان قابل توجه نباشد اما زنان نسبت به آنها بسیار ریز بین و حساس هستند. یکی از مهم ترین این نکات ، بهداشت جنسی است. زنان از مردانی که بهداشت جنسی را رعایت نمی کنند بیزارند.

رازهای جنسی در مورد زنان :

 

۱٫ زنان لازم است که ابتدا از طریق قلب و ذهن تحریک شوند.
.
۲٫ زنان لازم است آرام و ریلکس باشند و مزاحمتی نداشته باشند.
.
۳٫ زنان دوست دارند وسوسه شوند.
.
۴٫ زنان از عجله بیزارند.
.
مواردی که زنان از آن متنفر هستند:
.
ناخن های کثیف و نامرتب و ناصاف، بدن عرق آلود، بدبو، کثیف ، پای کثیف و بدبو نفس بدبو و دندانهای کثیف