بسیاری از داروها ممکن است با غذاها، مکمل‌ها و سایر داروها تداخل‌های منفی داشته باشند
برخی از اصول راهنما برای پیشگیری از تداخل دارو و غذا اینها هستند:

* برچسب داروها را چه داروهای تجویز‌شده بوسیله پزشک و چه داروهای بدون نیاز به نسخه را وارسی کنید، تا ببینید هشداری بر روی آن درج شده است یا نه.
* دستورات روی همه داروها را به دقت رعایت کنید.
* هیچگاه قرص‌ها را نشکنید یا آنها را با غذا مخلوط نکنید و هیچگاه محتوای کپسول را به درون غذا خالی نکنید، مگر در مواردی که دکترتان اجازه این کار را داده باشد.
* داروهای‌تان با یک لیوان پر آب بخورید، مگر اینکه دکترتان دستور دیگری داده باشد.
* داروهای‌تان را همزمان با مصرف ویتامین‌ها یا مکمل‌های غذایی نخورید.
* داروهای‌تان را با آب داغ مخلوط نکنید، چرا که حرارت ممکن است بر داروها اثر بگذارد.