21

می توان گفت سلامت روانی در افراد مهم تر از سلامت جسمانی در آن هاست ، چرا که بسیاری از بیماری های جسمانی منشاء روحی ، روانی دارد. اگر شما روز خود را با لبخند آغاز کنید و با بیدار شدن از خواب احساس پر انرژی بودن و اشتیاق داشته باشید ، این نشان دهنده ی سلامت روانی شماست.

معیارهای سلامت عاطفی از نگاه روان شناسان

در هر فرهنگ و كشوری، مردان و زنان سالم از نظر روان شناختی، به طور كلی خصوصیات ویژه مشتركی دارند: آنها برای خودشان ارزش قایل بوده و به سوی شادی و نشاط گام برمی دارند. آنها ارتباط نزدیك با سایرین را شكل داده و آن را حفظ می كند. آنها محدویت ها و نیز احتمالات زندگی را در نظر می گیرند و نیز حس معنی و مفهوم را در زندگی دارند كه این امر موجب ایجاد ارزش برای تلاش و كوشش می شود.

اینكه احساس خوبی داشته باشیم تنها بستگی به پول، موفقیت، شان و احترام و یا وضعیت زندگی ندارد و یافتن شادی و نشاط و حس اغنا شدن در زندگی، در هر سن و با هر سطحی از دانش و توانایی و بدون توجه به ناتوانی یا بیماری، امكان پذیر است. دسترسی به بالاترین سطح ممكن از رفاه و تندرستی روان شناختی مانند رسیدن به اوج سلامت جسمی، ابتدا بستگی به مسوولیت پذیری خودتان دارد. مطالب این مقاله به شما كمك می كند تا با توجه به نیازها، ارزش ها و احساسات تان، به این امر دست یابید.

سلامت روان شناختی چیست؟

پیترلاك (peter locke) فیلسوف معروف در سال ۱۶۹۳، آن را به این صورت تعریف كرد: <ذهن سالم در بدن سالم.> این تعریف كوتاه است اما تعریف كاملی از یك حالت شاد در این جهان است و این تعریف با وجود گذشت بیش از سیصد سال، هنوز واقعیت دارد. هم سلامت جسمی و هم روانی برای تندرستی كامل فرد، لازم و ضروری هستند. با این وجود، تئوریسین های جدید، برای تحلیل سایر اجزای سلامت و از جمله شیوه های انطباق و سازگاری اهداف و تطابق با استرس و تغییر، فراتر از این نیازهای كلی رفته اند.

سلامت روان شناختی، حالات روانی و عاطفی ما را شامل می شود و دربرگیرنده مجموعه ای از احساسات و تفكرات ماست. سلامت عاطفی معمولا اشاره به احساسات و حالات ما دارد كه هر دوی آنها مورد بحث قرار خواهند گرفت. خصوصیات ویژه افراد سالم از نظر عاطفی مطابق با نظریه متخصصان این امر، شامل موارد زیر است:

عزم و اراده و تلاش برای سالم بودن

انعطاف پذیری و قدرت سازگاری با انواع شرایط

توسعه حس معنی دار بودن و تصدیق زندگی

درك اینكه وجود خود فرد، مركز عالم وجود نیست.

لطف و احسان به سایرین

توانایی در خودخواه نبودن برای خدمت به سایرین یا ارتباط با آنها

افزایش عمق و رضایت در ارتباطات صمیمی

حس كنترل بر ذهن و بدن كه فرد را قادر می سازد تا انتخاب ها و تصمیم های تقویت كننده سلامت را اخذ كنند.

در واقع سلامت روان، توانایی ما در درك واقعیت، همان گونه كه هست، پاسخ به چالش های آن و توسعه راهكارهای منطقی برای زندگی را شرح می دهد. فردی كه از نظر روانی سالم است، سعی در اجتناب از كشمكش ها و مصیبت ها نمی كند بلكه می تواند با مشكلات زندگی، آسیب ها و زخم ها و از دست دادن ها، مماشات كرده و خود را سازگار سازد. خصوصیات ویژه سلامت روانی شامل این موارد است:

توانایی فعالیت و انجام مسوولیت ها

توانایی در شكل دادن ارتباطات مثبت

درك واقعی توانایی ترغیب دیگران

فرآیندهای تفكر منطقی و استدلالی

تداخل قابل توجهی بین سلامت معنوی و روان شناختی وجود دارد كه شامل توانایی ما در شناسایی هدف اصلی مان در زندگی و تجربه دستیابی كامل به نهایت استعدادهایمان است. با این وجود بسیاری از مردم به این دو مساله به طور مجزا توجه دارند. به علاوه، فرهنگ به ما كمك می كند تا سلامت روان شناختی را تعریف كنیم. همزمان با طبیعی بودن این موضوع كه مردان و زنان احساس شان را با شدت (فریاد در زمان خوشی یا شیون در زمان غم و اندوه) ابراز كنند، ممكن است چنین رفتاری در یك فرهنگ دیگر غیرطبیعی یا غیرسالم تصور شود.

نكات مهم در زیبندگی روان شناختی

احساسات خودتان را بشناسید و آنها را بروز دهید. عواطف پایمال شده منجر به وخیم شدن اوضاع درون، ایجاد خشم یا اضطراب و افسردگی می شود.

در فكر فرو نروید. در عوض، صرفا درباره مشكل فكر كرده و سعی كنید تا راه حل هایی را بیایید كه مثبت و مفید باشند.

در هر مرحله یك گام بردارید. مادامی كه در حال اخذ تصمیم برای اقدام به منظور حل یك مشكل هستید، می توانید به توانایی تان در مقابله با آن افتخار كنید.

با سایرین، قاطی شوید. با كسی كه به او اطمینان دارید (چه دوست یا یك متخصص)، احساس تان را به اشتراك گذارده یا ارتباط برقرار كنید.