پژوهشگران از سودمندی تجویز داروهای استاتینی برای سالمندان مبتلا به بیماری های قلبی خبر می دهند.
به گزارش دکتر سلام به نوشته جدیدترین شماره نشریه پزشكی كاردیولوژی ، تجویز داروهای خانواده استاتین به سالمندان مبتلا به بیماری های قلبی- عروقی ، احتمال مرگ و میر آنان را در مدت زمان 5 سال بیش از 20 درصد كاهش می دهد .
پژوهشگران در كانادا با تحلیل نتایج 9 مطالعه پیشین كه درباره حدود 20 هزار فرد انجام شده بود، دریافتند ، با مصرف داروهای استاتینی ، خطر كلی مرگ و میر 22 درصد كاهش می یابد كه این كاهش خطر در سكته های قلبی و مغزی تا 30 درصد گزارش شده است .

داروهای استاتینی از جمله داروهای كاهنده كلسترول خون اند كه آثار مثبت فراوانی دارند.