معاون وزیر بهداشت از مقاومت پزشکان برای تجویز داروی اسورال (نخستین داروی ژنریک ایرانی مورد استفاده تالاسمیها) انتقاد کرد و گفت: این دارو از مولکول اولیه تا تولید انبوه حاصل تلاش محققان ایرانی است و با اینکه تولید داخل است اما هنوز بازار مناسبی برای مصرف نیافته است.
دکتر رسول دیناروند در گفتگو با مهر افزود: داروی اسورال نوع ژنریک داروی exjade محسوب می شود و علی رغم تولید در کشور با مقاومتهایی از سوی پزشکان در تجویز مواجه شده و در مقابل آن مقاومت می شود.

وی افزود: به دلیل سختگیری پزشکان این دارو هنوز بازار خوبی در میان بیماران تالاسمی نیافته است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت از ورود یک داروی ژنریک فرانسوی برای بیماران تالاسمی از سوی یک شرکت ایرانی و تلاش برای تولید آن در داخل کشور خبر داد و گفت: دسفرال داروی “برند” ساخت شرکت نوارتیس سوییس است اما یک داروی دیگر به نام دفروکسامین وجود دارد که داروی ژنریک دسفرال است که این دارو ساخت یک شرکت دارویی در فرانسه است.

وی اضافه کرد: داروی دفروکسامین نیز از سوی یک شرکت ایرانی به کشور وارد می شود که این شرکت در حال پیگیری برای تولید ژنریک این دارو است.

دیناروند یادآور شد: داروی دفروکسامین تزریقی است و فرمول جدیدی ندارد اما به دلیل اینکه یک داروی ژنریک محسوب می شود، قیمت پائین تری دارد.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت اظهار داشت:  داروی دفروکسامین در داخل کشور نیز مصرف شده و ارزیابیهایی کیفی که وزارت بهداشت از این دارو داشته نیز بسیار خوب است و در بالین هم نتایج خوبی داشته که شرکت ایرانی فعلاً در حال واردات آن است.

وی با اشاره به حضور داروهای ژنریک (کپی) که پس از مدتی جای داروهای برند (اصلی) را در بازار دارویی جهان می گیرند، به مهر گفت: داروهای برند در دنیا تا مدتی بازار دارویی را در اختیار دارند و پس از مدتی رقیب دارویی ژنریک پیدا می کنند. در مورد “دفروکسامین مزیلات” که نام برند آن دسفرال است نیز همین مسئله صدق می کند.