800px-Diverticula,_sigmoid_colon

دیورتیکولیت زمانی اتفاق می افتد که مخاط روده بزرگ آلوده یا ملتهب شود. اگر چه التهاب روده بزرگ از بیماریهای شایع است ,آنها می توانند در هر نقطه در دستگاه گوارش بوجود بیاید. درد در سمت چپ پایین تر از شکم  ممکن است دیورتیکولیت  را نشان دهد. این وضعیت قابل درمان است. با این حال،  اگر درمان نشود ؛می تواند عود کند.

بیماری دیورتیکولی عبارت است از وجود بیرون زدگی های کوچک کیسه مانند (دیورتیکول) از دیواره روده بزرگ. وجود این دیورتیکول ها ممکن است علامتی به همراه نداشته باشد. دیورتیکولیت نیز یعنی التهاب دیورتیکول. دیورتیکولوز مسری یا سرطانی نیست.

علائم دیورتیکول روده

معمولا بدون علامت است. اما ممکن است دل پیچه یا حساسیت به لمس در طرف چپ شکم که با دفع گاز یا اجابت مزاج بهبود می یابد نیز از علائم آن باشد یا گاهی در مدفوع، خون قرمز روشن وجود داشته باشد. دیورتیکول های غیرعفونی گاهی خونریزی می کنند.

علایم دیورتیکولیت (التهاب دیورتیکول)

درد شکم همراه با دل پیچه به صورت متناوب که پس از مدتی دایمی می شود، تب، تهوع و حساسیت به لمس در همان قسمتی که دیورتیکول در روده بزرگ وجود دارد.

درمان دیورتیکول روده

اگر علامتی وجود نداشته باشد، درمان معمولا لازم نیست. در موارد خفیف، تغییر در رژیم غذایی و استفاده از مواد ملین ممکن است کافی باشد و در موارد شدیدتر هم، ممکن است نیاز به استراحت، دارو و جراحی باشد.
سعی کنید هر روز سر یک ساعت معین اجابت مزاج داشته باشید. حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید و زور نزنید. مدفوع خود را روزانه از نظر خونریزی کنترل کنید. اگر مدفوع سیاه است، نمونه ای را برای آزمایش ببرید. برای رفع درد و اسپاسم خفیف، کیسه آب گرم روی شکم قرار دهید.
در صورت عفونی شدن دیورتیکول یا خونریزی شدید آن، عمل جراحی برای برداشتن قسمتی از روده بزرگ لازم است.