10

یکی از ورزش هایی که امروزه توجه بسیاری به آن می شود ، ورزش یوگا است. بسیاری از افراد که در طول روز فعالیت زیادی دارند از این ورزش برای به دست آوردن انرژی دوباره استفاده می کنند. یوگا باعث ایجاد آرامش روحی و جسمی می شود.

یوگا یك نظام خودیاری فردی برای حفظ تندرستی و پیشرفت روحی معنوی است.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

یوگا را روش كنترل امواج فكر یا ذهن شرح می دهند. یوگا یك روش رویكرد نظام مند دستیابی به وحدت با هستی است و یك مكتب مراقبه فكر است كه انسان را تشویق می كند و یاری می دهد به عالی ترین امكانات بالقوه خود دست یابد و آن ها را بالفعل كند.

این روش چگونه عمل می کند؟

استادان برجسته یوگا در طول قرن ها ظرایف و حالات بدنی انسان را مطالعه كرده و سپس حالات و حركاتی كه به آسانی می توان آن ها را تعلیم داد و اجرا و تكرار كرد عرضه كرده اند. این حالات و حركات را که هندوان آسانا می نامند آثاری قابل پیش بینی روی كاركردهای بدن انسان می گذارند و از پیدایش دردها و بیماری ها پیش گیری می كنند و یا آن ها را درمان می كنند

روش اجراچگونه است؟

پهنه قلمروی آساناهای یوگا وسیع است و حالات و حركات آن گوناگونند. هر آسانای یوگا سه بخش اصلی دارد: یك حركت بدنی، یك فرآیند كنترل فكر، و یك فرآیند كنترل تنفس. فرآیند گردش خون بدن انسانی را می توان با تمرین های یوگا تقویت كرد و سرعت جریان آن را كم یا زیاد كرد. همچنین این تمرینها، غده هیپوفیز زیر مغز را كه مركز كنترل نظام ترشحات درونی یا هورمون های درون ریز است تحریك می كند. صاحب نظران یوگا تأكید می كنند كه تنفس اساس كل زندگی انسان است. نه تنها به این دلیل كه اكسیژن به بدن می رساند، بلكه همچنین به این خاطر كه شبكه عصبی خودكار را تنظیم و تقویت می كند و به آن انرژی حیاتی می دهد. اما آنچه از آثار یوگا بر ذهن و تن آدمی خیلی جالب است تغییر امواج مغزی است.

این روش چه کاربردی دارد؟

این روش برای پیش گیری و درمان اسكیزوفرنی، بی قراری عصبی رفتاری و كم توجهی كودكان و نوجوانان، نگرانی و وسواس و افسردگی، دردهای پشت، سوءهاضمه، حساسیت مزمن، فشار زیاد خون، تنگی نفس، سردردهای میگرن، ضعف و خستگی عمومی، بی حسی و سردی در دست ها و پاها، انواع روماتیسم، مشكلات مفصلی، كمبودهای هورمونی و چندی دیگر مفید است.

چه انتقاداتی به این روش وارد است؟

باید توجه شود كه اجرای منظم و طولانی مدت یوگا می تواند تغییرات جسمی و روانی در بدن تولید كند و كوشش های خودسرانه فردی ممكن است به جای كمك رسانی به آسیب رسانی انجامد. اگر بخواهیم درمان قطعی برای برخی دردها و اختلال های عصبی روانی و بیماری ها را از یوگا بطلبیم باید آماده باشیم كه استادی وارسته پیدا كنیم و تحت هدایت او به تمرین های طولانی مدت پردازیم.