17

افسردگی مسئله ای است که نمی توان آن را یک بیماری دانست. بلکه نوعی واکنش نسبت به رفتار های عاطفی سرد است. ازدواج می تواند تاثیر مستقیمی بر افسردگی داشته باشد. تحقیقات انجام شده نشان داده است که برخی از خانم ها بعد از ازدواج دچار افسردگی شده اند.

امروزه <افسردگی> نه به عنوان یك بیماری، بلكه یك واكنش نسبت به حالت های عاطفی سرد یا تحت فشار یا حالت های عاطفی گرم و پذیرا تعریف می شود. از سوی دیگر اخیراً دانشمندان با توجه به افزایش مراجعه به پزشكان برای تعیین افسردگی و همچنین افزایش فروش داروهای ضدافسردگی پس از برگزاری جشن هایی كه تمام مردم در آن به شادی پرداخته اند، نتیجه گرفته اند كه وقتی تنش عصبی از محدوده ای خاص تجاوز كند، بدن مجبور می شود تعادل و تناسب خود را در بخش های دیگر حفظ كند، از این رو بسیاری معتقدند كه افسردگی یك واكنش است. این واكنش ها می تواند در بسیاری از جریان های زندگی وجود داشته باشد، به گونه ای كه برخی از افراد پس از ازدواج یك نوع احساس خلاء كرده یا مادران پس از زایمان احساس افسردگی می كنند، بنابراین عمده دلایل اعلام شده افسردگی، یك واكنش است كه نیازمند درمان دارویی و محیطی است. همچنین صنعتی شدن زندگی، تغییر سریع انسان ها و مواجه شدن انسان ها با اخبار خوب و بد دنیا با توجه به افزایش ارتباطات انسانی، در حالات و احساسات انسان و بروز افسردگی مؤ ثر است. نتایج تحقیقات ملی و بین المللی نشان می دهد كه زنان دو برابر مردان دچار افسردگی می شوند. روانشناسان بر این باورند كه زنان به علت نداشتن شرایط یكسان اجتماعی در جامعه، بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی و اضطراب قرار دارند، بنابراین اضطراب نیز در زنان بیش از مردان دیده می شود كه ۶۰ درصد این افسردگی و اضطراب ها در زنان و مادران به صورت علایم جسمانی و بیماری بروز می كند. از سوی دیگر پژوهشگران معتقدند <وضعیت تا هل> یكی از ثابت ترین فاكتورهای ابتلا به افسردگی و اختلال افسردگی شدید است و بیشترین میزان ابتلا به آن در طول زندگی در افرادی كه به تازگی همسر خود را از دست داده اند دیده می شود، این در حالی است كه زنان بیوه بیش از مردانی كه همسر خود را از دست داده اند افسردگی را تجربه می كنند. همچنین زنان مجرد نیز درجات پایین تری از افسردگی را در مقایسه با زنان متا هل دارند، در حالی كه مردان مجرد افسردگی بالاتری نسبت به مردان متاهل دارند. همچنین روانشناسان معتقدند كه <افسردگی یك قطبی> كه یكی از انواع شایع افسردگی است در افراد فاقد رابطه بین فردی نزدیك و مطلقه بیشتر دیده می شود، حتی اگر از طلاق یا جدایی فرد مدت زمان زیادی گذشته باشد، فرد در معرض خطر بیشتری برای افسردگی قرار دارد، این در حالی است كه اختلاف افسردگی در افرادی كه تنها زندگی می كنند دو برابر افرادی است كه با دیگران زندگی می كنند. ۱۷ درصد جمعیت سال ۲۰۲۰ را سالمندان تشكیل خواهند داد، این در حالی است كه بسیاری از سالمندان فكر می كنند افسردگی ویژگی طبیعی دوره سالمندی است و از این كه به آنها برچسب افسرده زده می شود، احساس نگرانی می كنند، به گونه ای كه خود را به خاطر بیماری شان سرزنش كرده و از اینكه از دیگران كمك بخواهند خجالت می كشند. زمانی كه از سالمندان درباره افسردگی سوال می شود، بسیاری از آنها افسردگی یا غمگینی خود انكار می كنند و حتی ممكن است نسبت به درمان مقاومت نشان دهند، چرا كه می ترسند به آنها برچسب دیوانه زده شود. این در حالی است كه عدم تشخیص افسردگی بر زندگی اشخاص سالمند اثرگذار بوده و باعث درد جسمی، ناراحتی بدنی، افزایش كناره گیری اجتماعی، روابط ناخوشایند، محدود شدن نقش های اجتماعی شغلی، كناره گیری زودهنگام از فعالیت های لذت بخش و كاهش مراقبت از خود می شود و در نتیجه بعضاً به بحران ناگهانی خودكشی منجر می شود. بنابراین ضرورت دارد كه افسردگی سالمندان توسط درمانگران و دیگر متخصصان بهداشت روانی تشخیص داده شود و اقدامات درمانی صورت گیرد.