27

لوسمی سلول مودار (HCL) سرطان غیر معمول  خون است. تاثیر آن بر سلول های B است، یک نوع از سلول های سفید خون (لنفوسیتها) است.علت این بیماری ناشناخته است. این بیماری در مردان بیشتر از زنان است. متوسط ​​سن تشخیص 55 است.آزمایشات خون و بیوپسی مغز استخوان می تواند سلول های مو را تشخیص دهد

 

در این بیماری نیز غالبا،لنفوسیت های B درگیر می شوند.علایم بیماری متغیر بوده و بر حسب این که سلول های سرطانی در کدام عضو جمع می شوند فرق می کند.
پان سیتوپنی یا کاهش فقط دو رده سلولی به همراه سلول های مویی مشاهده می گردد.بیماران اکثرا یک انمی نرموسیتیک-نرموکرومیک نیز دارند.20% سلول را سلول های مویی (Hairy cell) تشکیل می دهد.در بیشتر موارد ،اسپیراسیون مغز استخوان مشکل است(Dry tap) و در بیوپسی مغز استخوان اغلب مناطق هیپوسلولار و هیپرسلولار . فیبروز رتیکولین به همراه تعداد زیادی سلول های مویی شکل دیده می شوند.این سلول ها بین 10-20 میکرون بوده و هسته ان ها به صورت گرد،بیضوی،دمبلی شکل،و شکافدار می باشد.بافت هسته به طور یکنواخت رشته ای بوده و هستک ها کوچک و محو هستند.در بعضی سلول ها کروماتین فشرده تر و شبیه لنفوسیت است. مقدار سیتوپلاسم متوسط بوده اغلب دارای زوائد شبیه مو است که با رنگ خاکستری رنگ می شوند،مثبت بودن رنگ امیزی اسیدفسفاتاز مقاوم به تارترات(TRAP) می تواند تست تاییدی برای تشخیص باشد.