کمیسیون بهداشت سازمان ملل از اینکه بیش از نیمی از افراد جهان کم در آمد بوده و امکان دسترسی آنها به دارو های مورد نیاز وجود ندارد ابراز نگرانی کرد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از فاکس نیوز، در جلسه تشکیل شده در سازمان ملل قرار شد اقداماتی در جهت تامین ابزار و وسایل مورد نیاز برای کشف و درمان به موقع بیماری و پیشگیری از بروز بیماریها انجام شود.

این کمیسیون به همراه سازمان بهداشت جهانی برنامه ای فراگیر در دست اجرا دارد تا با اجرای آن بتوان محصولات دارویی مورد نیاز کشورهای فقیر و افراد کم در آمد را با سهولت بیشتری تامین کرد.

سخنگوی این سازمان با ابراز امیدواری نسبت به طرحهای موجود گفت: در حال حاضر با وجود مشکلات در کشورهای در حال توسعه و فقیر آگاهی های مردم افزایش یافته است. منابع مالی متعددی وجود دارد و ظرفیتهای لازم در موسسات دولتی و خصوصی موجود است.

یکی از اقدامات مهم این سازمان نیز تأمین امکانات پیشگیری از بیماریها از طریق در اختیار گذاشتن انواع واکسن در مورد بیماریهای واگیر و کشنده و تامین دارو در مورد بیماریهایی است که تا کنون تشخیص داده شده است.

قرار است به منظور بررسی و نظارت بر اقدامات انجام شده، سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی هر ساله به طور مشترک همایشی بر پا کند تا امکان  پیگیری برنامه ها به طور جدی  وجود داشته باشد.