28

ظاهرا, یکی از بهترین درس هایی که مادرتان به شما آموخته این است که با دیگران مشارکت کنید. داشته هایتان را با دیگران به اشتراک بگذارید, دانسته هایتان را با دیگران به اشتراک بگذارید. حالا, همان قاعده اخلاقی از نظر تجاری هم پذیرفته شده است. واقعیت این است که, اقتصاد بارها و بارها همین درس را به ما آموخته است. این فقط یک نظریه نیست, واقعیت است — اگر هدفتان موفقیت است همکاری و مشارکت ضروری است.

در واقع, کاوش در میان این اصل همه چیز را برای شما و برای دیگران در مورد قدرت همکاری مشخص می کند. بنابراین, اگر تمایل دارید که خودتان را دائما در حال پیشرفت ببینید, مجبورید که با این اصل موافقت کنید.

نمی توان انکار کرد, در حال حاضر, تقریبا همه چیز به اشتراک گذاشته شده است — غذا, ماشین ها, خانه ها, لباس ها, کارها, و حتی آموزش و پرورش. مشارکت دیگر یک شعار نیست. بنظر می رسد, اگر به این قاعده پایبند نباشید, همیشه عقب می افتید.

من فکر می کنم اگر نتوانید در این مقوله وارد شوید, از این اتوبوس جا خواهید ماند. از اینکه تمامی ریسک ها بر گردن خودتان باشد صرفنظر کنید.

منبع-http://genie.ir