4

یکی از ورزش هایی که قدمت بسیار زیادی دارد ، ورزش یوگا است. حرکات یوگا به طوری طراحی شده است که با انجام آنها می توان جسم ، ذهن و روان را پاک کرد ، همچنین باعث می شود که فرد در مسیر تکاملی قرار گرفته و تمام اعضای بدن او برای رسیدن به این هدف ، همسو شوند.

هاتایوگا (یوگای فیزیکی)، سلسله تمریناتی است برای قسمت های مختلف بدن که به صورت کشش های ملایم، توقف، برگشت از حرکت و البته همراه با تنفس های عمیق و آرام و تمرکز فکر انجام می گیرد. این سری حرکات به ماهیچه ها، ستون فقرات و اندام های وضعیت کاملاً مطلوب و متعادلی می بخشد و نه تنها به بدن فرم داده، بلکه تمام ارگان های داخلی و غدد، در وضعیت بسیار متعادل و مطلوب قرار می گیرند، با انجام کشش های یوگائی و رهائی فیزیکی (رهائی ماهیچه ای) همراه با تمرینات تنفسی، منبع بسیار وسیعی از انرژی در وجود تمرین کننده ذخیره می شود. این انرژی مغناطیسی شما را آماده می کند تا با تمام امراض بدنی و روحی مقابله کنید. تمرینات عملی وانهادگی Relaxation تمرکز ذهن را زیاد کرده، فکر را متمرکز، روح را جلا و به رفع کامل خستگی بدن می پردازد که نتیجه آن، انرژی ذهنی، قدرت خلاقیت، حافظه و یادگیری افزایش یافته و استعدادهای نهفتهٔ حسی و فراحسی آشکار می گردد. علم یوگا، کهن ترین سیستمی است که تاکنون در جهان وجود داشته و همچنان در حال گسترش است. تمرینات آن شامل حرکات بدنی، فکر، شعور و روان است. یوگا درک بسیار عمیق از ذات انسان برای قدم گذاشتن در مسیر تکامل انسانی است و طی آن جسم، ذهن، روان در یک موازنه قرار می گیرند. تکنیک های یوگا اتصال بین بدن فیزیکی، ذهن و روان را برقرار کرده، راه حل مطمئنی برای آرامش فکر و درک حقیقت از طریق آگاه شدن بر خویشتن است. آساناهای مختلف یوگا به طور منظم و یکنواخت تمام اعصاب را تحت کشش قرار داده، به استحکام آنها کمک کرده و سبب موازنه تعادل شیمیائی بین عصب ها و انتقال پیام ها می شوند.

آنها همچنین سیستم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را موزون و متعادل کرده و تمام اعمال ارادی و همچنین غیرارادی ما را تحت کنترل در می آورد. انجام آساناها همچنین غدد را به طور متعادل تحریک می کنند. اگر اعصاب و غدد شما سالم باشند، بدن و ذهن شما هم درمقابل ناراحتی ها و تهدیدات جواب های سریع و نرمال می دهند. اما اگر اعصاب و هورمون های شما نامتعادل عمل کنند به طور پیوسته پیام های اضطراری و ناگهانی صادر شده احساس ناراحتی، دلواپسی و افسردگی کرده، تحریک پذیری اعصابتان زیاد می شود. آلبرت انیشتین در مورد اهمیت کارکرد غدد داخلی چنین نظر می دهد: ”حتی سرنوشت ما را نیز غدد داخلی رقم می زنند، فعالیت این غدد نیز از حرکت و افکار انسان تأثیرپذیرفته و تحریک می شوند.“ نهایت آنکه با کمک تکنیک های باستانی هاتایوگا شما می آموزید که ادراکات و حساسیت ها (دریافت های) خود را از سطح جسم و پوست به سطحی عمیق تر یعنی ذهن، اندام ها و غدد داخلی رهنمون کرده، تحت کنترل و هدایت قرار دهید.

در چنین شرایطی دوگانگی و تضاد بین ”درون“ و ”بیرون“ و یا ”جسم“ و ”ذهن“ و همچنین ”ذهن“ و ”روان“ به تدریج محو شده و اتحاد و یگانگی بین عناصر فوق به وجود خواهد آمد که نتیجه این اتحاد و یگانگی چیزی نیست جز ”سلامت“ به معنی ”تعادل بین جسم و ذهن و روان“

در آخر توصیه می گردد حرکات یوگا حتماً بایستی با نظارت و راهنمائی مربی کارآزموده و با تجربه و به صورت حضوری انجام شود. همچنین توصیه می شود تمرینات یوگا به صورت گروهی انجام گیرد تا بیشترین نتایج را به همراه داشته باشد.