واژه ی لاتین تخمدان، Ovary است. که با نام های تخمدان, هاگدان, عضو مولد تخم یا هاگ نیز از آن یاد می شود. وظیفه ی مهم تخمدان در زنان و دختران باروری یا همان حامله شدن است. زنان دو تخمدان دارند که محل ذخیره و آزاد کردن تخمک است سایز هر تخمدان به اندازه یک گردو است که در دو طرف رحم قرار دارند هر تخمدان یک تخمک را در هر ماه تولید می‌کند و این فرایند سیکل قاعدگی ماهانه در زن است. در اینجا عکس های تخمدان با کیفیت بسیار عالی برای آشنایی بیشتر با این عضو مهم بدن خانم ها توسط تیم مجله پزشکی دکتر سلام گردآوری شده است. تصاویر با سایزهای بزرگ و کیفیت خوب تهیه شده و جهت آشنایی و استفاده علمی در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است.

 

عکس های تخمدان در زنان و دختران

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary 3

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary 4

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary


عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary

عکس های تخمدان در زنان و دختران

Ovary photos

عکس های تخمدان در زنان و دختران

تخمدان زنان

عکس های تخمدان در زنان و دختران

عکس تخمدان زنان

عکس های تخمدان در زنان و دختران

تصویر تخمدان دختران

عکس های تخمدان در زنان و دختران

تخمدان چه شکلی است؟

عکس های تخمدان در زنان و دختران

تصاویر تخمدان

عکس های تخمدان در زنان و دختران

تصویر تخمدان خانم ها

عکس های تخمدان در زنان و دختران

عکس پزشکی از تخمدان بانوان

عکس های تخمدان در زنان و دختران

tokhmdan zanan

عکس های تخمدان در زنان و دختران

aks Tokhmdan dokhtaran

عکس های تخمدان در زنان و دختران

ovary Pictures

عکس های تخمدان در زنان و دختران

تخمدان چیست؟

عکس های تخمدان در زنان و دختران

شکل تخمدان خانمها

عکس های تخمدان در زنان و دختران

تخمدان در زنان و دختران

عکس های تخمدان در زنان و دختران

آناتومی تخمدان

عکس های تخمدان در زنان و دختران

عکس های تخمدان در زنان و دختران