Anxiety

دچار شدن این زنان به سرطان سینه کمتر می باشد دچار شدن به این سرطان وابسته به هورمونه های جنسی است و زنانی که دارای …..
محققان آمریکایی دریافتند زنان مبتلا به میگرن کمتر از سایر زنان در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه هستند. این مطالعه که توسط یکی از مراکز تحقیقات سرطان در سیاتل انجام شده است، نشان داد  زنانی که دارای سابقه میگرن هستند، در مقایسه با زنانی که چنین سابقه‌ای را ندارند، ۳۰ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه می باشند.

محققان متوجه شدند این ارتباط در مواردی از سرطان سینه مشاهده می شود که وابسته به هورمون های جنسی زنان هستند. از طرفی این هورمون ها در ابتلا به میگرن نیز نقش دارند. به همبن دلیل است که شیوع میگرن در زنان ۲ تا ۳ برابر مردان است.

بر اساس مطالعات زنانی که میزان هورمون استروژن در خونشان بالاست، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه هستند و در مقابل میگرن اغلب به علت کاهش سطح هورمون استروژن ایجاد می‌شود.
در حقیقت می توان گفت زنان مبتلا به میگرن در مجموع میزان کمتری استروژن نسبت به سایر زنان دارند و این تفاوت ممکن است دلیل ابتلای کمتر آنها به سرطان سینه باشد.

در بررسی  ۳۴۱۲ زن یائسه مشخص شد که ۱۹۳۸ نفر از آنها دچار سرطان سینه هستند و ۱۴۷۴ نفر از آنها هیچ سابقه‌ای از این سرطان ندارند. در این بررسی سابقه میگرن نیز ارزیابی گردید. نتایج نشان داد زنانی که دچار میگرن بودند، ۳۰ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های سینه حساس به هورمون هستند.

شرح و نتایج این تحقیق در نشریه اپیدمیولوژی سرطان به چاپ رسیده است.