4

در مطالب گذشته در رابطه با مطالب دندان پزشکی صحبت های مفصلی انجام دادیم ، در این مطلب می خواهیم یکی از عمل های شایع را که امروزه بسیاری از افراد به آن تمایل دارند ، صحبت کنیم. در این مطلب اطلاعاتی در مورد لامینیت دندان برای شما ارائه می دهیم.

لامینیت برای دندانهای ساییده شده وشکسته 
مایکی از وظایف اصلاح خنده با Smile line است زمانی که یبماری می خندد لبه دندانهای بالا باید به موازات قوس لب پایین باشند ووقتی دندان ها به هر علتی ساییده وکوتاه شوند این خط خنده برعکس شده وچهره فرد حالت پیری پیدا می کند وبا استفاده از لامینیت وتکنیک های جدید مربوط به ان این ساییدگی ها جبران شده ودندان به وضعیت نخست بر می گردد.

سفید کردن دندان با لامینیت
مسلماً با توجه به این که درسالهای اخیر داشتن دندان های سفید متداول شده است .برای این افراد اگر فرم دندان ها قشنگ است وفقط مشکل در رنگ آنهاست عمل Bleaching یا سفید کردن دندان ها توصیه میشود نه لامینیت چرا که با وجودی که لامینیت یک درمان محافظه کارانه است وبا تراش مختصری روی سطح دندان انجام می شود اما به هر حال دندان دست خورده شده ودیگر بازگشت به فرم اولیه امکان پذیر نیست در حالی که با استفاده از روشهای سفید کردن دندان، پوسیدگی یا توسعه آن باید هر 6ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کرد وبرای کودکان از فلوراید تراپی استفاده کرد.

لامینیت دائمی یا موقت ؟
کاملاً ساده ومختصر است درمان با لامینیت نظیر سایر معالجات دندانپزشکی موقتی است ونه دایمی علتش هم این است که جدا از تحلیل ها وفرسایش های سطح دندان ها مواد به کار رفته در لامینیت ها یا هر درمان دیگر دندانپزشکی طول عمر مشخصی داشته وبه مرور زمان از بین می روند والبته این روند فرسایش وتخریبی مربوط به همه ابزارهای دور وبرماست نه منحصراً دندان مثل اتومبیل ،تلویزیون ،کفش وغیره . بنابراین نمی شود انتظار داشت که درمان با لامینیت مادام العمر بوده ونیاز به تکرار مجدد نداشته باشد .

نظر دندانپزشکان نسبت به لامینیت
امروزه بعید است که دندانپزشکی به عنوان یک درمان لوکس ویا اشتباه نگاه کند .زیرا مراکز علمی دنیا با تمام تحقیقاتی که صورت می دهند چنین دیدگاهی ندارند وبه صورت یک درمان روزمره درآمده است . البته لامینیت نیز یکی از درمان های دندانپزشکی است وهر درمانی جایگاه خود را دارد . مثلاً ایمپلنت نیز همین ویژگی را دارد .

البته بدیهی است درمان های زیبایی ویا ایمپلنت نیاز به دانش وتبحر ودیدگاه هنری ودست هنرمندانه دارد وطبعاً به این دلیل همانطور که کار همه نقاشان یا هنرمندان یکسان نیست کار دندانپزشکان مختلف نیز متفاوت خواهد بود ومن اطمینان دارم اکثریت دندانپزشکان کم وبیش دارای چنین ویژگی هایی هستند .ولی ممکن است دندانپزشکی علاقمند نباشد ویکسری از درمان ها را انجام دهد واین اتفاقاً خیلی خوب است زیرا هر فردی باید نسبت به آنچه که توانایی آن را در خود حس می کند عمل کند .