7

عمل های گوناگونی برای ترمیم آسیب های دندان وجود دارد. یکی از پرکاربرد ترین این عمل ها ، عمل پرکردگی رنگ دندان است. این عمل برای رفع پوسیدگی و آسیب های دندان می باشد و مزایای زیادی نسبت به دیگر شیوه های درمانی دارد.

پرکردگی رنگ دندان (White filling) : نوعی پرکردگیست برای بازسازی نواحی پوسیده ویا آسیب دیده دندان.
برعکس پرکردگیهای نقره‌ای رنگ (آمالگام) این نوع ماده پرکردگی به دندان می چسبد و از این طریق از آن درترمیم دندانها خصوصاً دندانهای جلو که در اثر پوسیدگی و یا شکستگی آسیب دیده‌اند می‌توان استفاده کرد البته در ترمیم دندانهای خلفی (عقبی) هم به شرط آنکه پوسیدگی زیاد نباشد می‌توان بهره جست.

ممکن است در مطب دندانپزشکی کلماتی همچون «کامپوزیت» یا «گلاس آنیومر» را شنیده باشید این ها همان مواد پرکردگی رنگ دندان هستند.

دندانپزشک شما چه می‌کند ؟
– ممکن است دندان شما را بی حس کند.
– نواحی پوسیده دندان را بر می‌دارد. ممکن است نیاز باشد تا قسمتی یا تمامی پرکردگی قدیمی برداشته شود.
– دندان توسّط آب شسته و سپس با هوا ( پوآر ) خشک می‌شود.
– موادپرکردگی روی دندان گذاشته شده وشکل داده می‌شود.
– مواد پرکردگی معمولاً توسّط نور درخشانی که رو دندان شما تابانیده می‌شود سخت خواهد شد. در حین انجام این کار دندانپزشک توسّط عینک مخصوص چشمان فرد را می پوشاند.
– پرکردگی توسّط وسایل دندانپزشکی فرم داده شده و پالیش می‌شود.

مزایای این نوع پرکردگی چیست ؟
– رنگ دندان است و با توجه به نوع رنگ امکان تطابق آن با دندانهای مجاور امکان پذیر است.
– از آنجائیکه این نوع پرکردگی به دندان می چسبد در باز سازی لبه های شکسته دندان وشکل دادن مجدد آن کاربردهای فراوانی دارد. همچنین به توسّط آن می‌توان بد رنگی هایی را که امکان برداشتن آن نمی‌باشد پوشاند و شکل و رنگ و فرمی زیبا و طبیعی به دندان بخشید.
– تراشیدن دندان در پرکردگی رنگ دندان کمتر از پرکردگی آمالگام می‌باشد.

در مجموع پرکردگی سفید رنگ به استحکام پرکردگیهای امالگام نمی‌باشد در نتیجه برای دندانهای عقب با پوسیدگیهای وسیع مناسب نیست و همچنین این پرکردگی نیاز به محیطی خشک و بدون آلودکی جهت انجام آن دارد و ایجاد چنین شرایطی در قسمت های عقبی دهان بسیار مشکل است.