Hair-Care

توصیه هایی قبل از انجام پیوند مو وجود دارد که باید آگاه باشید ولی متاسفانه بعضی از دکترها  در این مورد هیچ اطلاعاتی  نمیدهند.معاينه اولیه متقاضی کاشت موی طبيعی وراهنمایی وی با دکتر معالج بسيار مهم است و کليد موفقيت در اين کار محسوب می شود. بعضی پرسش ها  که معمولاً از سوی متخصص پوست که باید گفته شود عبارتنداز:
هدف شما از اين کار چيست؟ چه ايده آل هايی درذهن خود از اين کار دارید؟ کدام قسمت سر از نظر داشتن مو بيشتر برايتان اهميت دارد؟ مدل موی مورد علاقه شما چيست؟ تاريخچه ريزش موی ارثی در اقوام فرد، سابقه استفاده از دارو برای درمان و لوازم آرايشی بخصوص کلاه گیس برای پوشانيدن منطقه طاس و بسياری نکات مهم ديگر در جلسه مشاوره مورد سؤال قرار می گيرند.

یک پزشک باوجدان بایستی قبل از انجام کاشت مو به تمامی سؤالات و ابهامات فرد در رابطه با پيوند مو به درستی و باصداقت پاسخ دهد. گاهی بيماران در مورد پرسش هايی که دارند خجالت کشيده و از بیان چيزی که در ذهن تصور می کنند قاصر هستند. در اين مواقع پزشک بايستی به کمک بيمارآمده تا وی نکات ناگفته را با طرح سؤالات درست به زبان بیآورد و سپس از فرد سؤال شود که آيا شما در مورد تمامی سؤالات خود قانع شديد و آيا همه مطالب را به درستی فهميديد؟ برخی نکاتی که معمولاً از سوی بيماران مورد سؤال قرارمی گيرند عبارتند از:
تعدادجلسات موردنياز برای نتيجه مورد نظربيمار، تعداد جلساتی که عملاً امکان انجام آن در فرد وجود دارد، مدت زمان هر جلسه، فاصله بين جلسات، هزينه کلی جلسات کاشت مو و نتيجه ای که نسبت به اين هزينه مورد انتظار است، درد حين عمل و ساعات و روزهای پس ازآن، مدت زمانی که طول می کشد تا پس از هر جلسه علايم جراحی برطرف شده و وضعيت سر به حالت تقريباً عادی برگردد، آيا ديگران در روزهای پس از عمل متوجه کاشت موی فرد خواهند شد؟ آيا پس از درآمدن موهای کاشته شده مردم می فهمندکه موهای شخص از نوع کاشته شده است يا اينکه نمای کارکاملاً طبيعی خواهد بود؟ مراقبت های بعد از کاشت مو از نظر نوع، ميزان و مدت زمان لازمه.

متخصص پوست مجرب درانجام کاشت مو در مورد فرم طاسی سر شخص، احتمال پيشروی آن، وضعيت بانک موی پشت سر فرد، نتيجه احتمالی کاشت مو، تعيين بهترين ناحيه و مناسب ترین متد برای کاشت مو از نظرمسائل زيبايی شناسی و بسياری نکات کوچک ولی مهم ديگر به تفصيل صحبت کرده و همه مسايل را برای شخص بازمی کند.

برنامه ريزی درازمدت برای انتخاب فرد مناسب کاشت مو خيلی مهم است. انتظارات شخص بايد واقعی و متناسب با شرايط وی باشد. متذکرمی شويم که طبيعی ترين نتيجه پيوند مو با تکنيک کاشت به روش ميکروگرافت بدست آمده يعنی پس ازمدت زمان مقرر (12 – 9 ماه) هيچ کس متوجه کاشت مو در فرد نشده و محل کاشت مو کاملاً طبيعی بنظرمی رسد ولی بدليل محدوديت هايی که بصورت ذاتی درتکنيک های کاشت مو وجود دارد هيچگاه نمی توان تراکم کاملاً شبيه موهای طبيعی را ايجادکرد.

غالباً بیماران تحت تأثیر تبلیغات کاذب رسانه ها که « هر هزار تار مو فلان مقدار تومان » و یا « در یک جلسه صاحب 15 هزار تارمو می شوید » از پزشک می پرسند که چند تار مو برایم می کارید؟ و یا اینکه درخواست کاشت تعداد زیادی تار مو را می کنند. واقعیت این است که نتیجه کاشت مو نه فقط به تعداد موهای کاشته شده بلکه به نوع چیدِمان موها هم بستگی دارد و حتی می توان گفت که فاکتور دوم به مراتب مهمتر از اولی می باشد. برای مثال اگر برای فرد 3000 تار مو شامل هزار گرافت سه تار مویی و برای فردی دیگر سه هزار تار مو شامل 500 گرافت یک تار مویی، 500 گرافت دو تار مویی و 500 گرافت سه تار مویی کاشته شود، نتیجه کاشت درفرد دوم بسیار بهتر و زیباتر خواهد بود درصورتی که تعداد تار موی کاشته شده در هر دو مورد یکسان است. گاهی هم ممکن است تعداد زیادی تار مو برای فرد کاشته شده ولی اصل نامنظمی و زاویه ورود گرافت ها به پوست درکاشت مو رعایت نگردد. دراین حالت هم با اینکه تعداد موی کاشته شده کافی می باشد ولی نتیجه کاشت مو به دلیل عدم رعایت اصول زیبایی مورد رضایت بیمار قرار نخواهد گرفت.

بهترين فرد برای پيوند موی طبيعی کسی است که در منطقه دهنده مو (پشت سر) دارای موهای ضخيم با تراکم کافی بوده و از طرف دیگر طاسی وی قابل ملاحظه ولی محدود باشد (یعنی وسعت منطقه آن کوچک باشد). اگرتراکم موهای قبلی بيمار در منطقه گيرنده مو (منطقه طاس) زياد باشد ممکن است وی پس از کاشت مو متوجه افزايش بيشتر تعداد موها نشده و لذا رضايت کافی بدست نيايد.

منبع- سیمرغ