دکتر سلام: دانشمندان قرص را جايگزين تزريق انسولين مي كنند.

به نقل از پايگاه خبري B.B.C: دانشمندان به دنبال جايگزيني براي تزريق روزانه انسولين براي بيماران ديابتي هستند.
بنابراين گزارش تيم پزشكي دانشگاه ملي Tsing hua توانستند دارويي توليد كنند كه از طريق اسيد معده قابل جذب و هضم است که تحقيقات براي دوز مصرف آن در بيماري ديابتي، ادامه دارد.
انسولين دارويي است كه براي متوقف كردن رشد و ميزان قند خون مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا بدن بيماران ديابتي توانايي ساخت اين ماده شيميايي را به خودي خود ندارد.
اين گزارش حاكيست: دارو هاي امروزي انسولين تنها از طريق تزريق  به بدن بيماران ديابتي مورد استفاده واقع مي شوند زيرا اسيد معده قدرت جذب و هضم اين داروهاي شيميايي را دارا نيست بنابراين دانشمندان تايواني درصدد برآمدند تا دارويي را جايگزين اين تزريقات هر روزه كنند كه قابل هضم در اسيد معده باشد.