134_orig

مطالعه کنید درباره  یک شیوه خیلی بد که بسیاری از اشخاص مرتکب آن می شوند. بله شکستن انگشتان که خود سبب بوجود آمدن آرتروز می شود .

 

از قدیم اعتقاد براین بوده که شکستن قولنج انگشتان می‌تواند باعث آرتروز زودرس شود، یا اینکه مفصلی که این عمل در آن انجام می‌شود مستعد ارتروز زودرس می شود، زیرا بافت نرم اطراف مفصل، دچار کشیدگی می‌شود و به دنبال آن به عنوان یک واکنش دفاعی هم، لبه‌های استخوان رشد می‌کنند و در اطراف آن مفصل، حالتی شبیه آرتروز ایجاد می‌کنند.

به همین خاطر هم پزشکان از قدیم‌الایام می‌گفتند که شکستن قولنج فقط یکی دو بار در روز و آن هم برای رفع خستگی مجاز است، ولی اگر افراد عادت به انجام این کار به طور مکرر در طول روز داشته باشند، این عمل تهدیدی برای سلامت آنها مفصل محسوب می‌شود.

اخیراً مقالاتی دیده شده که عنوان می‌کند این عمل آسیب قابل توجهی به مفاصل نمی‌زند، اما احتیاط شرط عقل است و بهتر است افراد یکی دو بار بیشتر در طول روز این کار را انجام ندهند.

به افرادی که عادت به این کار دارند توصیه می کنیم تا با انجام ورزش‌های کششی، عضلات و مفاصل را ورزش دهند تا احساس نیاز به این کار و شکستن مفاصل به تدریج در آنها از بین برود.

اگر شکستن قولنج انگشتان در افراد به صورت عادت نباشد تخریب کننده نیست، اما اگر به صورت مکرر تکرار شود، باعث آرتروز زودرس مفصل می شود

تا چه حد شکستن قولنج، رفع خستگی می‌کند؟

این کار در فرد احساس آرامش ایجاد می‌کند، چرا که حبابی که درون کپسول مفصل ایجاد می‌شود یک مقدار فشار ایجاد کرده و آن افزایش فشار و کشیدگی در کپسول، باعث خستگی می‌شود که به دنبال شکستن قولنج انگشتان، این حباب بزرگ می‌شکند که در نتیجه فشار داخل کپسول کمتر می‌شود و فرد احساس آرامش بیشتری می‌کند.

چرا در هنگام شکستن قولنج انگشتان صدایی مثل کلیک ایجاد می‌شود؟

اطراف تمام مفاصلی که حرکت بدن را به عهده دارند، یک کپسول وجود دارد که داخل آن مایعی است تحت عنوان سینوویال که داخل این مایع حباب‌هایی از هوا وجود دارد.

با گذشت زمان این حباب ها به هم متصل شده و حباب های بزرگ تری را ایجاد می‌کند که وقتی فرد مفصل را تحت فشار قرار می‌دهد و می‌کشد، این فشار منفی باعث ترکیدن آن حباب بزرگ و تبدیل به حباب‌های کوچک تر می شود که موقع خم کردن بند انگشتان و فشار دادن به آنها صدایی شنیده می‌شود.

 

اگر شکستن قولنج انگشتان در افراد به صورت عادت نباشد تخریب کننده نیست، اما اگر به صورت مکرر تکرار شود، باعث آرتروز زودرس مفصل می شود که در ادامه می‌تواند بافت نرم اطراف مفصل را دچار کشیدگی کند که در نهایت با عدم ثبات آن مفصل مواجه خواهیم شد.