258946_202

بچه ها از سن خيلي کم درباره مسائل جنسي کنجکاو هستند. زمانیکه آنها از ما پرسشهای جنسي مي‌پرسند، به احتمال زياد به  اين معنی  است که تا اندازه زيادي در آن مورد اطلاع دارند بنابراين بايد حواسمان باشد که جواب اشتباه به آنها ندهيم…

البته نبايد همه حقیقت را با جزييات برايشان گفت ولی نبايد هم به آنها دروغ بگوييم. مثلا در مورد کودکان خيلي سن پایین گفتن اينکه ما از خدا مي‌خواهيم به ما يک بچه بدهد، خيلي بهتر از اين است که بگوييم پدر و مادر با نفس کشيدن در کنار هم بچه‌دار مي‌شوند. هيچ‌وقت فرزندتان را به دليل کنجکاوي‌اش تحقير نکنيد.

شروع آموزش سن خاصي ندارد

شروع آموزش جنسي هيچ سن خاصي ندارد. هر زماني که فرزندتان کنجکاوي نشان داد، بايد برايش توضيح بدهيد؛ البته به اندازه فهم و ظرفيت پذيرش او تا حدي که حس کنجکاوي‌اش ارضا شود. به ياد داشته باشيد اگر پرسش‌هاي جنسي او را پاسخ ندهيد، ممکن است سوال‌هايش را از افراد ديگري بپرسد که لزوما قابل‌اعتماد نيستند.

عادي و بي‌اضطراب بگوييد

هم پدر و هم مادر مي‌توانند به پسرهايشان آموزش جنسي بدهند ولي بهتر است مادر وظيفه آموزش به دخترش را بر عهده بگيرد. وقتي مي‌خواهيد به فرزندتان آموزش جنسي بدهيد، خيلي عادي و بدون اضطراب صحبت کنيد. بهترين زمان را که احساس مي‌کنيد فرزندتان آموزش‌پذيري بيشتري دارد، براي اين کار انتخاب کنيد. پيش از آنکه با او صحبت کنيد، پيش خود مرور کنيد که در مورد چه چيزهايي مي‌خواهيد صحبت کنيد. بهترين کلمات را که براي فرزندتان قابل‌فهم باشد، انتخاب کنيد. حتي مي‌توانيد جلوي آينه تمرين کنيد.

اگر نمي‌دانيد، مشورت کنيد

بهتر است با پدر و مادرهايي که فرزند همسن شما دارند، مشورت کنيد. ممکن است به‌دليل تجربه مشترک راهکارهاي مفيدي به شما بدهند. تجربه ديگران گاهي در انتخاب کلمات مناسب و قابل‌فهم هم بسيار سودمند است.

اگر ضمن صحبت با فرزندتان به جايي رسيديد که احساس کرديد بلد نيستيد چه توضيح مناسبي به سوالش بدهيد، هيچ اشکالي ندارد. از او بخواهيد که اين سوال را از يک فرد آگاه‌تر بپرسد (مانند پزشک خانوادگي يا مشاور مدرسه). نشان دهيد که آمادگي و ظرفيت ارتباط دوستانه با او را داريد و با دقت به حرف‌ها و نگراني‌هايش گوش مي‌دهيد.

خودتان شروع کنيد

اگر مي‌بينيد پسر يا دخترتان از سوال پرسيدن خجالت مي‌کشد، خودتان آغازگر صحبت باشيد. هميشه مطمئن شويد درجه کنجکاوي فرزندتان چقدر است. هيچ وقت در مورد چيزهايي که کنجکاوي نشان نمي‌دهد به او اطلاعات ندهيد چون ممکن است برايش تاثير آسيب‌رسان داشته باشد. گاهي ضمن توضيح دادن از او در مورد تمايلش به ادامه صحبت سوال کنيد. اگر تمايل نشان نمي‌دهد آموزش را به زماني ديگر موکول کنيد.

آموزش تعويق تا رسيدن به پختگي

در احساسات و شناخت

در مورد تغييرات بدني پسرتان در زمان بلوغ توضيح بدهيد. نکته مهم اين است که فقط در مورد خطرها و بدي‌هاي رابطه جنسي توضيح ندهيد، چون فرزندتان بايد ياد بگيرد که رابطه جنسي، بخشي از زندگي و يک رابطه خوب و مفيد است هرچند روابط نامشروع مي?تواند عواقبي مانند ابتلا به بيماري‌هاي مقاربتي يا حاملگي ناخواسته داشته باشد. يک پسر يا دختر نوجوان بايد بداند که لازم است اين رابطه را تا زماني که از نظر احساسي و شناختي به پختگي لازم براي ازدواج نرسيده‌ به تعويق بيندازد.

منبع- زندگی مثبت