260560_297
اولا از آنجا كه «مرغ همسايه غاز است»، غذاهای  رستوران لذیذتر به نظر مي رسند؛دوما اندازه غذا در رستورانها معمولا بيش از اندازه مشخص شده در لیست رژيم غذايی است و چون پول آن را پرداخته اید و طبق مثل مشهور “آش خالته بخوری پاته نخوری پاته ” معمولا دلتان نمي آید که غذایی که پول آن راداده اید، مقداری از آن را نخورید. به همين علت وظیفه می بینم که به افرادکه دارای اضافه وزن  و در حال رژیم هستندتذکر دهم كه حد اقل از خوردن غذا در رستورانها بپرهیزند چون این کارها، لطمه ی جبران ناپذیری به رژیم غذایی مي زند.

اما اگر مجبور به انجام این کار شدید راه حل آن را در دو نکته می بینم:

قبل از هر چیز خجالت و رودربایستی را کاملا کنار بگذارید و سعی کنید کمتر از تعداد خودتان غذا سفارش بدهید. از گارسن یکی دو بشقاب خالی اضافه بطلبید و از هر پرس برنجی کمی در بشقاب خالی بگذارید و آن را به یک نفر بدهید.
تلاش کنید که تنها  به اندازه نیاز خود غذا بگیرید و رغبت خود را پایمال کنید و هر چه بیشتر از نیاز خودتان بود ، را کنار بگذارید.
و در پایان قبل از ترک سالن غذا خوری، از سالن ظرف یک بار مصرف بگیرید و غذاهای اضافی را در ظرف گذاشته و آن را برای وعده های بعدی نگه دارید.

منبع:
دکتر محمد صادق کرمانی
www.kermany.com