قائم مقام معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشکي اعلام کرد: معرفي و تبليغ دارو و مکمل هاي غذايي فقط در نشريات تخصصي سلامت و براي صاحبان علمي رشته هاي مربوطه مجاز و تبليغ اين اقلام در نشريات عمومي ممنوع است.
دکترعبدالرضا معادي در گفت وگو با ایسنا، با استناد به دستورالعمل ساماندهي تبليغات پزشکي و نشستي مشترک با معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، افزود: از اين پس تنها نشريات تخصصي سلامت مجاز به انتشار اين قبيل تبليغات هستند.

وي گفت: البته از سال گذشته نيز با هماهنگي اتحاديه هاي مربوط به اقلام دارويي و مکمل هاي غذايي، مجوز تبليغات اين کالاها فقط براي انتشار در مجلات تخصصي سلامت صادر مي شد اما از اين پس نظارت بر اين امر جدي تر مي شود.

اين عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشکي همچنين با اشاره به وجود برخي اختلاف نظرها بين وزارت بهداشت و درمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد دستورالعمل ساماندهي تبليغات پزشکي، چنين اختلافاتي را مشکلي در مسير اجراي دستورالعمل ساماندهي اين قبيل تبليغات دانست و به ايسنا خبر داد: با تشکيل کميته اي مشترک، دستورالعمل مذکور اصلاح و به زودي در شوراي عالي سازمان مطرح مي شود.

معادي نتيجه اين اصلاحات را اجراي بهينه طرح ساماندهي تبليغات پزشکي عنوان و اضافه کرد: بر اين اساس نه تنها تبليغات خدمات درماني، بلکه معرفي و تبليغ داروها، مکمل هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي نيز بر اساس موارد قانوني صورت مي گيرد.