در حال حاضر اکثريت قريب به اتفاق داروهاي تجويز شده توسط پزشکان در داروخانه هاي سراسر کشور موجود است.

در پي اظهارات يکي از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس مبني بر اين که «مشکل دارو حل نشده و ناصر خسرو هنوز اميد تهيه داروست» وزارت بهداشت در ادامه اين توضيح افزود: ناصر خسرو و اماکني نظير آن، تنها محل عرضه داروهايي است که نه به علت کمبود، بلکه به سبب استفاده هاي غيرمجاز چاره اي جز حضور در اماکن عرضه غيرقانوني دارو ندارند. داروهايي مثل مخدرها، هورمون هاي غير مجاز، داروهاي سقط جنين و دوپينگ و نيز داروهاي قاچاق و تقلبي از جمله مواردي هستند که دراين محيطها يافت مي شود.

لازم به ذکر است، همواره توصيه وزارت بهداشت، تهيه دارو از اماکن مجاز و تحت نظارت دائمي اين وزارتخانه مي باشد.