reasons-junk-food-may-not-be-so-bad

زمانی که برای غذا خوردنصرف می شود، باید در آرامش حقیقی باشد. در این زمان نباید بدن ما در اضطراب و استرس باشد.به خاطراین که اضطراب وظیفه گوارش را دچار مشکل واقعی می کند.

سر پا غذا خوردن ممنوع!

الزاما” خطرناک نیست ، اما با این حال این گونه غذا خوردن احساس گرسنگی را برطرف نمی کند.برای همین هم معمولا به ریزه خواری بعد از غذا رو می آورید. این عادت های نامناسب غذایی به اضافه وزن و چاقی مفرط منجرمی شود. واقعیت این است که این حالت ها نیزبرای بدن گران تمام می شود. برای همین پزشکان و متخصصان حوزه تغذیه توصیه می کنندکه همیشه نشسته غذا بخورید.

بهتراست بدانید که ریزه خواری ها یا غذاخوردن با عجله و درست نجویدن لقمه ها نیزبه تعادل غذایی و بدن آسیب می زند و در برخی افراد به اضافه وزن منجرمی شود. احساس گرسنکی با خوردن یک میان وعده مناسب آن هم درحالت نشسته و با آرامش از بین می رود. در این صورت فرد با تمرکزبیشتری غذا می خورد و بیشترمی تواند از آنچه خورده است بهره ببرد.

متخصصان به افرادی که رژیم می گیرند توصیه می کنند که همیشه با توجه به اشتهای خود غذا بخورند.یعنی فقط زمانی که احساس گرسنگی می کنید غذابخورید و از روی عادت یا بی حوصلگی به سراغ مواد غذایی نروید. بدن برای این که بتواند احساس سیری را دریافت کند به آرامش نیاز دارد. برای رسیدن به این وضعیت هم لازم است که از سر پا و تند غذا خوردن بپرهیزید. این که یک بشقاب از بهترین مواد غذایی دنیا را دست تان بگیرید و این طرف و آن طرف بدوید و در عین حال غذا هم بخورید نه تنها چیزی عاید بدنتان نمی کند بلکه،  به سیستم گوارش تان نیز آسیب می زند.

سعی کنید در ساعات مشخصی غذا بخورید.درست است که شاید با مشغله های زندگی امروز زمان کمی برای داشتن سه وعده غذایی با آرامش مانده باشد، اما به خاطر سلامتی تان هم که شده باید تمام تلاش تان را بکنید که زمانی را برای غذا خوردن اختصاص  دهید آن هم به حالت نشسته و تاحد امکان با آرامش باشد.