foods-to-avoid-for-diabetes-raisins_320

بر اساس تحقیقات پژوهشگران مرکز آترواسکلروز و متابولیک لوئیزویل(L- MARC)،خوردن کشمش به اندازه  سه بار در روز سبب  کم شدن مقدار زیادی از  قندخون پس ازغذا در مقایسه با تنقلات معمول دیگر با همین اندازه کالری می شود.

در این تحقیق 46 مرد و زن مبتلا به دیابت شرکت داشتند. به افراد شرکت کننده بطور تصادفی در میان وعده ها کشمش یا میان وعده های تجاری فاقد کشمش ، میوه یا سبزیجات، 3 بار در روز به مدت 12 هفته داده شد. محققین با بررسی مقدار قند خون بعد از وعده ی اصلی غذا در این افراد متوجه ی کاهش چشمگیر قندخون بعد ازغذا در گروهی که از کشمش به عنوان میان وعده استفاده کرده بودند درمقایسه با قند خون همین افراد قبل از آزمایش شدند (16درصد). آنها دریافتند مصرف کشمش سبب کاهش هموگلوبینA1Cتا0.12 درصد می شود، در حالیکه مصرف اسنک های تجاری سبب کاهش چشمگیر قند خون بعد ازغذا یا هموگلوبینA1C نمی شود.

 دکتر Bays می گوید: در مقایسه با گروه کنترل، گروهی که از کشمش برای میان وعده استفاده می کردند کاهش قابل توجهی از نظر آماری در مقدار قند خون بعد از وعده ی غذایی مایع در آنها دیده میشود. میزان قندخون ناشتای این افراد در شروع آزمایش بین  90 تا 100 میلی گرم در دسی لیتر بود.تأثیرات مطلوب مصرف کشمش بروی مقدار قند خون با کاهش معنی دار مقدار هموگلوبینA1Cدر گروه آزمایش نسبت به زمان قبل از آزمایش تایید می شود. در حالیکه در مقایسه ی داخل گروهی در افرادی که از اسنک های تجاری استفادهمی کردند هیچ کاهشی در مقدار هموگلوبینA1Cآنها گزارش نشد.

دکترpainterمی گوید: کشمش دارای شاخص گلایسمیک نسبتاً پائینی است و حاوی فیبر وآنتی اکسیدان می باشد که همه ی این موارد به کنترل قند خون بعد ازغذا کمک می کند.

 کاهش قندخون و رسیدن به مقدار هموگلوبینA1Cطبیعی بسیار مهم است زیرا می تواند درپیشگیری از عوارض دراز مدت دیابت بروی سیستم قلبی عروقی موثر باشد.

منبع :بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت مشهد