دکتر سلام:  داروي آسپرين اثر مفيد و قابل توجهی در کاهش و بهبود بيماري آسم دارد.
به نقل از پايگاه خبري BBC NEWS؛ مطالعاتي که بر روي 22000 نفر که از قرصهاي مسکن استفاده مي کردند انجام گرفت نشان مي دهد؛ خطر ابتلا به بيماري آسم در اين افراد تا 22 درصد کاهش مي يابد.
بنابر اين گزارش کارشناسان معتقدند؛ شايد از همين راه بتوان دلايل و راه هاي درماني بيشتر و بهتري را براي بيماري آسم يافت اما آنچه که تاکنون مشص شده آنست که آسپرين از داروهايست که مي تواند بر بيماري آسم اثر مطلوب و مؤثري بگذارد.
از اثرات مثبت ديگر آسپرين تأثير بر قلب است که طبق آمار مي تواند تا 44 درصد در کاهش حملات قلبي مؤثر واقع شود.