دانشمندان برزيلي در سال 1385 موفق به ساخت دارويي براي مقابله با ايدز شدند.

به گزارش دکتر سلام و به نقل از خبرگزاري شين‌هوآ: دانشمندان برزيلي اين دارو را از عصاره نوعي جلبك دريايي ساخته‌اند كه تا هفت سال آينده اين دارو در داروخانه ها به فروش خواند رسيد.
بنابراين گزارش؛ اين جلبك دريايي در سواحل برزيل يافت مي‌شود و آزمايشات دانشمندان روي حيوانات نشان مي‌دهد كه تا 95 درصد مانع از انتقال ويروس ايدز مي شود و به طور كلي 30 تا 40 درصد امكان انتقال ايدز را كاهش مي‌دهد.
دانشمندان تا چند ماه آينده درصدد هستند اين دارو را بر روي انسان‌ها نيز آزمايش كنند.

با رعایت مسائل بهداشتی می توان از ایدز جلوگیری کرد.