tip

شاید شما هم شنیده باشید که ازدواج مانند یک هندوانه در بسته است.این موضوع حقیقت دارند چون زن و مرد ها آگاهی کاملی از خصوصیات و اخلاق های هم ندارند و زمانی که زیر یک سقف می روند با گذشت زمان خلقیات دقیق یکدیگر را می شناسند.اما شناخت تیپ های شخصیتی یکدیگر قبل از ازدواج کمک زیادی به افراد می کند تا قبل از وارد شدن به زندگی مشترک اخلاق و روحیات هم را بشناسند.

فرآیند تغییر”من” به “ما”

عباس فراهانی روانشناس گفت: زندگی مشترک مسئولیت های زیادی به همراه داشته و با دنیای مجردی بسیار فاصله دارد. در زندگی مشترک” من” به” ما” تبدیل شده و تصمیم گیری ها باید در جهت بهبود و پیشرفت طرفین صورت گیرد زیرا 2 نفر به یک نفر تبدیل می‌شوند.

 

وی ادامه داد: زوجین می توانند با شناختن تیپ های شخصیتی و انواع آن نسبت به برخوردهای همسر خود و حتی دیگران در محل کار نیز آگاهی پیدا کرده و با یادگیری چگونگی رفتار با این افراد در بهبود روابط خود کوشا باشند.

 

شما کدام گرایش شخصیتی را ترجیح می دهید؟

فراهانی ادامه داد: گرایش های اصلی شخصیتی عبارتند از برون گرا، درون گرا، حسی، شمی، احساسی، فکری، ملاحظه کننده و داوری کننده. تیب شخصیتی شما در گونه ای قرار می گیرد که ترجیح بیشتری به آن داشته باشید.

 

وی تصریح کرد: هیچکدام از گونه های شخصیتی خوب یا بد نیستند. همگی آن ها ویژگی هایی هستند که فرد معمولا به طور ذاتی داشته و با قرار گرفتن در محیط و تاثیر پذیری از آن پرورش یافته است. اما ما می توانیم با شناخت آن ها از در کنار هم بودن لذت برده و آرامش را برای یکدیگر به ارمغان آوریم.

 

برون گرا ها عاشق هیجان و موسیقی هستند

فراهانی در ادامه تقسیم‌بندی تیپ های مختلف شخصیتی بیان کرد: برونگراها خوش مشرب بوده اما زیاد احساساتی نیستند. شخصیت آنها در خلوت و حضور دیگران یکسان است، ریسک پذیرند، سریع تصمیم می گـیـرند، پس از آنکه حرف خود را زدند به گفته خود می اندیشند، موسیقی با صدای بلند و فعالیتهای هیجان انگیز را بیشتر دوست دارند.

 

وی یادآور شد: برون گراها به رنگهای روشن علاقه دارند. بیشتر از اعمال دیگران خشمگین میگردند تا خودشان. یک برون گرا فرد با گونه شخصیت خود را پرحرف، سطحی، پرخاشگر و بی توجه به حساب می آورد.

 

انرژی درونی در هدایت این افراد نقش بسزایی دارد

این روانشناس اضافه کرد: نگرش درون‌گرا از درون برانگیخته می‌شود و با انرژی درونی هدایت می گردد. تـمرکزشان قوی است و به ایــده ها و عقاید نو علاقمندند قبل از تصمیم گیری به آن فکر می‌کنند. پیش از حرف زدن می اندیشند.

 

فراهانی افزود: درون گراها معمولا از بروز دادن خود پرهیز می کنند و علاقه ای به اینکه در کانون توجه قرار بگیرند ندارند. بـیشتـر از خود خشمگین می شوند  تا ازدیگران.

 

حسی ها به جزئیات اهمیت می‌دهند

پری هاشمی روانشناس در خصوص گرایش های شخصیتی دیگر ادامه داد: افراد حسی از طریق حواس پنجگانه و تجربه های  مستقیم خود تصمیم گیری می کنند.

 

وی تــمرکزحس گراها را بر دنـیـای فـیــزیکی دانست و اظهار داشت: آنها آنچه را قابل اندازه گیری است مهم در نظر می گیرند.  شـواهــد عینی و محسوس را می بینند، به آن چه که “هست” علاقـــه دارند. واقع بین و عملگرا هستند و به جزئیات بها می دهند.

 

هاشمی تصریح کرد: حسی ها در زمان حال زندگی میکند، نیاز به دانستن حقایق و شواهـد دارند، سـاده، مــحافظـه کار و سنتگرا  هستند. لذات فیزیکی را بیشتر دوست دارد و به تجربه شخصی خودشان هم اعتماد دارند. در زمان  حال زندگی می کنند. معمولا بانکدار، پلیس، ورزشکار، جراح و خلبانان در این گروه قرار می‌گیرند.

 

شمی ها حس ششم قوی متعلق به این گروه است

وی افزود: بعضی افراد به معانی، روابط و احتمالات مبنی بر حقایق بیش از خود حقایق توجه دارند. این اشخاص از حس ششم، ندای درون و حدس و گـمـان بیش از حواس پنج گانه استفاده می کنند.

 

هاشمی اذعان کرد: شمی ها به استنباط ها توجه دارند. آنها بر خلاف حسی ها به تصور و تخیل بها می دهند و به الهام و حرف دلشان احترام می گذارند. شمی ها به آینده توجه دارند و احتمالات جدید را حدس می‎زنند.

 

وی ادامه داد: آنها دوست دارند حوادث را پیش بینی کنند و نسبت به تغییر دادن شرایط راغب هستند. تمرکزشان بر جهان معنوی و ذهنی است، آرمانگرا و خیالباف هستند علاقه مند به درک مفاهیم و کلیات. جای درختان جنگل را می‌بینند. هنرمندان، دانشمند، شاعران و فیلسوفان جزو این گروه هستند.

 

احساسی ها حرف های دیگران را به دل می گیرند

هاشمی گفت: احساسی بودن با تصمیم گیری براساس ارزش های شخصی تعریف می‌شود. احساسی ها با توجه به بهایی که برای احساسات خود قایل اند تصمیم می‌گیرند. آنها به همدلی و مهربان بودن افتخار می کنند. هنگامی که دیگران احتیاج به کمک و پشتیبانی دارند متوجه آن می گـردنــد، معـمولا حقیقت را پنهان می‌کند تا شخص مقابل خود را آزرده خاطر نکنند، به آنها برچسب احساساتی و ضعیف و سست می‌زنند، حرف‌های دیگران را به دل می‌گیرنـد.

 

وی ابراز داشت: احساسی ها افرادی ذهنی، همدل و دلسوز هستند. جو دوستانه و گرم را ترجیح می دهـنـد.  دیـگران را بر مبنای اخلاقیات ارزیابی می‌کنند. معمولا پـرستـاران، مـعـلـمـان، هنرمندان و کشیش‌ها در این گروه قرار دارند.

 

فکری ها عمده مهندسین در این  گروه قرار دارند

این روانشناس ادامه  داد:فکری ها تصمیماتی را می پسندند که به لحاظ منطقی معنی دار باشند. آنها افتخار می کنند که در جریان تصمیم گیری، عینی و تحلیلی هستند. با تحلیل کردن و سبک و سنگین نمودن مدارک و شواهد موجود تصمیم می گیرند و  یک تحلیل منطقی از موقعیت تصمیم گیری ارائه می‌دهند. هر چند ممکن است که به نتایج ناخوشایند برسند.

 

هاشمی اظهار داشت: نسبت به دیگران سختگیر و در عین حال رفتارشان با دیگران عدالت آمیز است. معمولا به آنها راسنگدل و بی احساس قلمداد می کنند.

 

وی افزود: حرفهای دیگران را به دل نمی گیرند. جو رسمی و مبتنی بر منطق را ترجیح می‌دهنـد. ارزیابی دیگران برمبنای قوه درکشان میباشد. مهندسان، دانشمندان و مدیران جزو این گروه قرار دارند.

 

داوری کننده ها جدی و قابل پیش‌بینی

هاشمی افراد داوری کننده را داری نظم و ترتیب به خصوصی دانست و اضافه کرد: این اشخاص بیشتر می خواهند در نظم و ترتیب بخصوصی کار کنند و اگر کارهایشان ساختار کافی داشته باشد، راضی تر هستند. مصمم و قاطع هستند و سریع تصمیم میگیرند و روحیه داوری کننده دارند. زندگی را استوار و قابل کنترل می کـنـنـد، پروژه ها را به سادگی به اتمام می رسـانـند، سـازمـان یـافـته و منظم، جدی و قابل پیش بینی اند.

 

ملاحظه کننده ها دوستدار آزادی

وی بیان کرد: این اشخاص از قـوانـیـن بـیزار و آزادی را دوست دارند و ترجیح می دهند انعطاف پذیر باشند. آنها نگرشی دریافت کننده دارند و می خواهند به جای کنترل زندگی، آن را درک کنند.

 

هاشمی عنوان کرد: معمولا  کارهایی را که شروع میکنند به اتمام نمی رساند. هر کـاری پیـش بیاید انجام میدهند و با فراغت خاطر کامل کارها را به انجام می‌رساند.

 

وی یادآور شد: به جای فکر کردن به سرانجام کار، به چگونگی انجام کار توجه دارن و به لذت بردن از مراحل عمل اهمیت میدهند . زمان را منبعی تجدید شدنی می دانند. افرادی سازگار و پذیرا هستند و راه حل های گوناگون را در نظر می‌گیرند.

 

زوجین با مطالعه تیپ های شخصیتی خود، مراجعه به مشاوره ، هم صحبتی و مشورت با یکدیگر در کار های روزمره از حساب و کتاب مالی تا تربیت فرزندان می توانند به زندگی موفق و در خور توجهی دست یابند و از با هم بودن کمال لذت را ببرند.

 

گزارش از بهار سادات حکیم هاشمی

 

منبع: خبرپو