مسوول مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي وزارت بهداشت با بيان اينكه ميزان اثربخشي داروهاي تزريقي لزوما بيش از داروهاي خوراكي نيست، افزود: احتمال بروز عوارض شديد در داروهاي تزريقي بيش از خوراكي است.

گلوريا شلويري در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر ضرورت توجه به نام و برچسب فراورده تزريقي حين تحويل و تزريق، هموطنان را از مصرف خودسرانه دارو به ويژه نوع تزريقي آن برحذر داشت.

وي ادامه داد: احتمال انتقال بيماري‌هاي عفوني نظير هپاتيت C و B‌ و ايدز در ميان بيماران، ‌كادر درماني و عموم جامعه بر اثر تزريق‌هاي غير ضروري افزايش مي‌يابد از اين رو يكي از راه‌هاي پيشگيري از انتقال اين بيماري‌ها كاهش تجويز و مصرف غير ضروري فراورده‌هاي تزريقي است.

مسوول مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي وزارت بهداشت آسيب به عصب و عروق در محل تزريق، ايجاد آبسه، خون مردگي و خونريزي‌هاي زير پوستي، ايجاد زخم و باقي ماندن جاي آن در محل تزريق را از عوارض داروهاي تزريقي برشمرد و افزود: فلج پا و شوك از عوارض شديد ناشي از تزريق غلط فراورده‌هاي دارويي است.

دكتر شلويري با بيان اينكه حتي مصرف داروهاي بدون نسخه مي‌توانند عوارض ناخواسته شديد را ايجاد كند، افزود: ويتامين‌ها، داروهاي گياهي و مكمل‌هاي غذايي مي‌توانند عوارض ناخواسته‌اي ايجاد كنند از اين رو مشورت با پزشك و داروساز الزامي است.

وي در پايان به هموطنان توصيه كرد در صورت مشاهده عوارض دارويي ضمن اطلاع به پزشك يا داروساز با شماره تلفن4- 88923193(مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارو ADR) تماس بگيرند.