مسوول مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي وزارت بهداشت با بيان اينكه ميزان اثربخشي داروهاي تزريقي لزوما بيش از داروهاي خوراكي نيست، افزود: احتمال بروز عوارض شديد در داروهاي تزريقي بيش از خوراكي است.

گلوريا شلويري در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر ضرورت توجه به نام و برچسب فراورده تزريقي حين تحويل و تزريق، هموطنان را از مصرف خودسرانه دارو به ويژه نوع تزريقي آن برحذر داشت.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

وي ادامه داد: احتمال انتقال بيماري‌هاي عفوني نظير هپاتيت C و B‌ و ايدز در ميان بيماران، ‌كادر درماني و عموم جامعه بر اثر تزريق‌هاي غير ضروري افزايش مي‌يابد از اين رو يكي از راه‌هاي پيشگيري از انتقال اين بيماري‌ها كاهش تجويز و مصرف غير ضروري فراورده‌هاي تزريقي است.

مسوول مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي وزارت بهداشت آسيب به عصب و عروق در محل تزريق، ايجاد آبسه، خون مردگي و خونريزي‌هاي زير پوستي، ايجاد زخم و باقي ماندن جاي آن در محل تزريق را از عوارض داروهاي تزريقي برشمرد و افزود: فلج پا و شوك از عوارض شديد ناشي از تزريق غلط فراورده‌هاي دارويي است.

دكتر شلويري با بيان اينكه حتي مصرف داروهاي بدون نسخه مي‌توانند عوارض ناخواسته شديد را ايجاد كند، افزود: ويتامين‌ها، داروهاي گياهي و مكمل‌هاي غذايي مي‌توانند عوارض ناخواسته‌اي ايجاد كنند از اين رو مشورت با پزشك و داروساز الزامي است.

وي در پايان به هموطنان توصيه كرد در صورت مشاهده عوارض دارويي ضمن اطلاع به پزشك يا داروساز با شماره تلفن4- 88923193(مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارو ADR) تماس بگيرند.