توکيو- استاد مرکز محيط زيست، سلامتي و علوم دانشگاه چيبا ژاپن، گفت: ايران از نظر منابع گياهان دارويي ، يکي از غني ترين کشورهاي جهان بشمار مي رود.

پروفسور “فوميو ايکه گامي” روز جمعه در در مراسم افتتاح دومين سمينار مشترک ايران و ژاپن در خصوص زعفران و گياهان دارويي ايران در سالن فردوسي سفارت جمهوري اسلامي ايران در توکيو ، افزود: در ايران داروهاي گياهي سنتي اساسا از ترکيب گياهان اصلي ساخته مي شود ، اما در ژاپن” کامپو” که از داروهاي گياهي سنتي ژاپني است ، از ترکيب چندين داروي گياهي و عناصر خام و عناصر حيواني تهيه مي شود.
ايکه گامي، گفت: بر اساس اطلاعات کاربردي که از طريق مطالعه بسيار خوب و موفق در در زمينه گياهان دارويي ايران نظير زعفران در مشهد، کاشان ، اصفهان و دماوند در ايران انجام شده است و همچنين اطلاعات ما در رابطه با گياهان دارويي کامپو ،مي توانيم بسياري از گياهان دارويي وحشي نظير آويشن ، رازيانه، شويد، نعناع و گل رز ايران را بيابيم که زمينه توليد گياهان دارويي در ژاپن ، ايران و همچنين جهان را امکان پذير مي سازد.
وي اضافه کرد: بر اساس اين نتايج ما پيشنهاد مي کنيم که همزمان از فناوري هاي کشاورزي براي توليد داروهاي گياهي ايراني نظير زعفران استفاده شود.
پروفسور ” آکيکازو آندو” استاد دانشگاه چيبا ژاپن نيز در اين مراسم با ارايه سندي که نشان دهنده قدمت واردات گياهان دارويي به اين کشور است، گفت: بر اساس سند موجود در گذشته گياهان دارويي از طريق جاده ابريشم که ايران در بخش ديگر اين جاده بود ، وارد اين کشور مي شد.
آندو افزود: به رغم اين که هم اينک در قرن 21 ميلادي قرار داريم وضعيت همچنان به حال خود باقي است و گياهان دارويي اين کشور همچنان از مسير جاده ابريشم اما به طرق مختلفي به اين کشور وارد مي شود.
به گفته آندو در حال حاضر 80 درصد از داروهاي گياهي مورد نياز ژاپن از چين که در مسير جاده ابريشم و در همسايگي اين کشور قرار دارد، وارد اين کشور مي شود.
وي اضافه گرد: با اين حال اين احتمال وجود دارد که در سالهاي آينده دولت چين بخواهد صادرات گياهان دارويي توليدي اين کشور به ژاپن را متوقف کند و بر اين اساس ما بايد کشور تامين کننده جديدي براي گياهان دارويي مورد نياز اين کشور بيابيم.
پروفسور آندو با بيان اينکه ايران در سوي ديگر جاده ابريشم واقع است و بهترين گياهان دارويي جهان در اين کشور قرار دارد، گفت: ما تحقيقاتي را در زمينه گياهان دارويي در ايران انجام داده ايم و مشخص شد که در زمينه گياهان دارويي يکي از کشورهاي بسيار غني است.
وي خاطرنشان کرد: ايران گياهان دارويي زيادي براي مطالعات دارويي بويژه براي اساتيد ژاپني و ايراني دارد و بر اين اساس مسئوليت ما بررسي گياهان دارويي ايران و ارزيابي آنها و ايجاد سيستمهاي سودمند از طريق همکاريهاي مشترک است.
دومين سمينار مشترک ايران و ژاپن در خصوص زعفران و گياهان دارويي ايران با حضور حدود 140 نفر از استادان دانشگاه ها و بخش هاي علمي ژاپن و ايران روز جمعه در محل سالن فردوسي سفارت جمهوري اسلامي ايران در توکيو برگزار شد.