«گل گاوزبان» براي كاهش التهاب مجاري ادرار، روماتيسم و بيماريهاي قلبي مفيد است.

به گزارش ايسنا، «گل گاوزبان» يك گياه علفي يك ساله است كه از ارديبهشت تا شهريور گل مي دهد. اين گياه به احتمال زياد بومي منطقه مديترانه است ولي برخي محققين عقيده دارند بومي خاورميانه است.

«گل گاوزبان» بويي شبيه به خيار دارد و طعم آن تند مي باشد. حاوي موسيلاژ، ساپونين ها، تانن ها و ديگر تركيبات است و مدر،ضد التهاب و سرد است. البته اثر آن اختصاصي نيست.

دم كرده«گل گاوزبان» براي التهاب مجاري ادرار، روماتيسم و بيماريهاي قلبي مفيد است. بخش‌هاي هوايي گاوزبان باشويد بعنوان سالاد يا بعنوان چاشني در سالاد استفاده مي شود.

گفتني است اين گياه ازحالت وحشي جمع آوري مي شود و نيز براي مصارف خانگي كشت مي گردد.