diabetes2013

کنترل  وزن در طی سال آغاز بعد از حاملگی می تواند از بوجود آمدن ریسک جدید ابتلا به بیماری قند و امراض قلبی عروقی پیشگیری کند. این نظریه که لاغر نشدن بعد از تولد در طی چند سال  بعد از حاملگی می تواند خطر ابتلا به بیماری قند خون بالا وبیماری قلبی را در دراز مدت افزایش دهد، مدت ها است که بصورت یک تئوری مطرح است. محققین بیمارستان Mount Sinaiدرکانادا برای آزمایش این تئوری به پیگیری فاکتورهای خطر و وزن زنان درطی 12 ماه  اول پس از زایمان پرداختند. نتایج این تحقیق درمجله ی Diabetes Careمنتشر گردید.

 دکتر Retnakaranوهمکارانش 305 زن باردار را از دوره ی بارداری تا یکسال پس از زایمان پیگیری کردند. سه چهارم از این زنان (حدود 225 نفر) مقداری از وزن اضافه شده در طی بارداری را درطی یکسال اول پس از زایمان از دست دادند، در این زنان مقدار کلسترول، فشار خون وسایر آزمایشات  درسطح سلامت بود در حالیکه یک چهارم دیگر از این افراد در طی سال اول پس از زایمان  دچار اضافه وزن شدند در این افراد بطور واضح افزایش فاکتورهای خطر دیابت و بیماری قلبی عروقی مشاهده گردید.دکتر Retnakaranمتخصص غدد در بیمارستان Mount Sinaiمی گوید: این یافته ها به ما کمک می کند تا به زنان اهمیت  کاهش وزن اضافه ی دوران بارداری در سال اول پس از زایمان  را گوشزد کنیم. با این نتایج ما می توانیم بگوییم که عدم کاهش وزن  بین ماه 3 تا 12 پس از زایمان موجب گرایش فشار خون و کلسترول خون بسمت میزان خطرناک و فعالیت انسولین به سمت ناکارایی می شود.

محققین دریافتند که فاکتورهای خطر پس از گذشت 12ماه  از زایمان افزایش می یابد، درحالیکه درماه سوم پس از زایمان این فاکتورها مشهود نیستند.این بدان معنا است که از ماه  سوم تا ماه دوازدهم یعنی پنجره ای 9 ماهه فرد فرصت دارد تا برای کاهش اضافه وزن دوره ی بارداری اقدام کند این پنجره ی زمانی یک زمان بحرانی است.

در این تحقیق برای اولین بار دانشمندان  به بررسی الگوی تغییر وزن مادر در سال اول پس از زایمان پرداختند و فاکتورهای خطر بیماری قلبی عروقی ومتابولیکی  را در طی این مدت بررسی کردند.

 نتایج این تحقیق شواهد محکمی در پشتیبانی از این تئوری که عدم کاهش وزن پس از زایمان  موجب افزایش خطر ابتلا به دیابت وبیماری قلبی می شود، فراهم کرد.این یافته نیاز به انجام تحقیقات بیشتردارد زیرا پزشکان  می خواهند بدانند که با چه مداخلاتی می توانند در طی یک سال اول پس از زایمان که زمان بسیار مهمی است به کاهش وزن و حفظ الگوی وزن سلامت  به این افراد کمک کرد.

دکتر KEWنویسنده ی این مقاله  می گوید: تحقیقات بیشتر در این زمینه شامل پیگیری وزن و فاکتورهای خطر متابولیک  درطی 2 تا 3 سال پس از زایمان است.

منبع-http://diabetestma.org