4638_orig

اخیرا شرکتی به نام Ellipse Technologies وسیله ای به نام PRECICE 2 Limb Lengthening System تولید کرده است که میتوان از آن برای مرتفع کردن درازی استخوان ران و ساق استفاده کرد. این ابزار که تائیدیه FDA را نیز دریافت کرده است.

گاهی اوقات بدنبال بد جوش خوردن شکستگی ها و یا به علت بیماری های مادرزادی ممکن است استخوان ران یا ساق فرد کوتاه باشد. در این موارد بیمار را تحت نوعی عمل جراحی قرار میدهند که در آن ابتدا استخوان به توسط عمل جراحی و تحت کنترل جراح شکسته میشود. سپس در اطراف اندام بیمار یک فریم خاص بصورت اکسترنال فیکساتور بسته میشود که با پیچ هایی که دارد استخوان های شکسته شده را در امتداد مناسب نگه میدارد.

به توسط این فریم استخوان ها هر روز یک میلیمتر از هم دور میشوند تا بعد از حدود یک ماه چند سانتیمتر از هم فاصله بگیرند. این فاصله به توسط بدن انسان با استخوان جدید پر میشود و در نتیجه استخوان بلندتر میشود. استفاده از فریم های خارج بدن معمولا سخت است و برای بیمار ایجاد مزاحمت میکند.

در روش جدید ابتدا یک میله داخل استخوان ران یا ساق گذلشته میشود که از دو قسمت تشکیل شده که مانند لوله های تلسکوپ در هم فرو میروند و باز میشوند. دوسر این میله با چند پیچ به استخوان متصل میشود. استخوان ر وسط شکسته میشود و سپس میتوان با لغزش دو لوله بر روی هم و باز شدن آنها طول استخوان را بلند کرد.

تکنیک جدیدی که در این دستگاه استفاده شده است یک موتور مغتاطیسی است که درون میله کارگذاشته شده و از راه دور کنترل میشود. بیمار هر روز یک دستگاه مخصوص را بر روی پای خود قرار داده و از طریق آن فرمان هایی را به موتور دستگاه ارسال میکند. با این فرمان ها موتور فعال شده و لوله ها را کمی از هم بازتر میکند و به این ترتیب استخوان ها بلند میشوند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir