دکترسلام: آزمايش دارويي براي درمان تومورهاي مغزي به وسيله قطع تغذيه خوني تومور نتايج اميدوار کننده اي داشته است.

به نقل از پايگاه خبري بي بي سي، AZD2171 دارويي است که دانشمندان در حال تحقيق بر روي آن هستند.
بنابراين گزارش، پزشکان آمريکايي معتقدند هنوز مشخص نيست که اين دارو بتواند در سرطان هاي بسيار کشنده به زنده ماندن بيماران کمک کند.
اين گزارش حاکيست، دانشمندان اين دارو را بر روي 16 بيمار که به تومور مغزي ” گليوبلاستوما” مبتلا بودند، آزمايش کرده اند.
در نيمي از آنها پس ازدرمان دارويي اندازه تومور سرطاني به نصف و حتي کمتر کاهش يافت.
اين گزارش مي افزايد،داروي  AZD2171 تلاش تومور را براي ايجاد رگ هاي خوني تغذيه کننده بيشتر و به دنبال آن رشد تومور را مختل مي کند.