4685_orig
با بکارگیری نوارهای تست برای بکارگیری آزمایشات پزشکی شیوه متداولی است. در این شیوه برای سنجش قند خون قطره ای از آن را بر روی نوار مخصوص قرار میدهند و یا برای شیوه احتمال حاملگی قطره ای از ادرار را بر روی نوار تست میگدارند. مواد شیمایی موجود در نوار موجب بروز واکنش های شیمایی میشود که در صورت که ماده ای که دنبال آن هستیم در خون یا ادرار باشد رنگ نوار تست تغییر میکند.

از روی تغییر رنگ نوار میتوان میزان ماده را اندازه گیری کرد مثلا میزان قند خون را فهمید. برای اندازه گیری دقیق این تغییر رنگ و در نتیجه دقیقتر کردن اندازه گیری ماده، از دستگاه های نوار خوان استفاده میشود.

اینک این کار به عهده دستگاه های تلفن موبایل گذاشته شده است. محققان در دانشگاه کمبریج اخیرا یک اپلیکیشن برای استفاده در تلفن های همراه ساخته اند که میتواند بسیار آسان تغییر رنگ نوار را خوانده و میزان ماده مورد آزمایش را بررسی کند. این اپلیکیشن که کالری متریکس Colorimetrix test analyser app نامیده میشود از دوربین دستگاه تلفن موبایل استفاده میکند تا میزان دقیق تغییر رنگ را اندازه گیری کرده و در نتیجه میزان ماده موجود در نمونه را مشخص کند.

دقت این اپلیکیشن کاملا قابل مقایسه با دستگاه های نوار خوان موجود در بازار است و برای استفاده از آن بجز تلفن همراه نیاز به دستگاه دیگری نیست.

منبع-http://www.iranorthoped.ir