4671_orig
زمانیکه بیمار برای عمل,بیهوش میشود مسئله متفاوت تر می شود اما زمانیکه بیمار هوشیار است و برای او یک کار تشخیصی پزشکی تهاجمی اجرا میشود استرس بعلت آن میتواند بسیار اذیت دهنده دهنده باشد. منظور از اقدام تشخیصی تهاجمی شیوه  هایی هستند که نیاز به وارد کردن یک جسم خارجی به درون بدن دارند. بطور مثال آنژیوگرافی رگ های قلب یک اقدام تهاجمی است.

این مشکل در جراحی هایی که با بیحسی موضعی یا بیحسی منطقه ای (مانند تزریق داروی بیحسی به کمر بیمار) انجام میشوند هم صادق است. بیمار از اقداماتی که انجام میشود دچار اضطراب شده و این موجب تغییراتی در عملکرد بدن مانند افزایش ضربان قلب و تنفس میگردد. همین تغییرات کار را برای پزشک مشکل میکند و مقدار زیادی از وقت و نیروی وی باید صرف رفع این وضعیت شود.

اخیرا محققانی در مرکز پزشکی راچستر تاثیر عینک های ویدیویی را در کاهش این اضطراب بررسی کرده اند. در این تحقیق 49 بیمار که برای آنها یک رادیوگرافی تهاجمی انجام شده بود از عینک ویدیویی استفاده کردند. برای بیماران فیلم های زیبا و سرگرم کننده همراه با موسیقی آرامی گذاشته شد. میزان اضطراب این بیماران به توسط یک پرسشنامه با 20 سوال استاندارد ارزیابی شد. محققان میگویند در این بیماران میزان اضطراب نسبت به دیگر بیماران که از این وسیله استفاده نکرده بودند کاهش پیدا کرد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir