1
این روزها از هر آزمایشگاهی در این دنیا شیوه های جدیدی برای معالجه سرطان از راه استفاده از نانوپارتیکل ها یا ذرات نانو ارائه میشود که بطور مداوم در حال پیشرفت است. جدیدا محققان در دانشگاه کارولینای شمالی مقاله ای را در مجله Nature Communications منتشر کرده اند که نشان میدهد چگونه ذرات نانو میتوانند داروی ضد سرطان را به درون سلول هدایت کرده و در آنجا یعنی همان جایی که ATP وجود دارد آن را رها کنند.

آدنوزین تری فسفات ATP یک مولکول کلیدی است که درون همه سلول ها وجود دارد. این مولکول یک حامل انرژی است. تمامی سلول های بدن ابتدا انرژی درون مواد قندی، پروتئینی یا چربی را به این مولکول منتقل میکنند و سپس از آن استفاده میکنند. ATP در واقع نوعی وسیله مبادله انرژی یا پول است.

نانوپارتیکل یا ذرات نانوی جدید رشته های دی ان ای دارد که به یک داروی ضد سرطان به نام داکسوروبیسین متصل میشود و این ماده را تنها زمانی آزاد میکند که در مجاورت ATP قرار گیرد. این ذرات نانو همچنین در اطراف خود لایه ای از هیالورونیک اسید دارند که میتواند بعضی انواع سلول های سرطانی را به خود جذب کند. به این ترتیب ذرات نانو جذب سلول های سرطانی شده، به درون آن رفته و داروی خود را رها میکنند.

و بدین ترتیب سلول های سرطانی کشته میشوند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir/