دکترسلام: محققان معتقدند ماده اكسي متازولين موجود در اسپري‌هاي بيني نه تنها مخاط بيني را كاهش مي‌دهد بلكه خاصيت ضد التهابي نيز دارد.

به نقل از “خبرگزاري آلمان”، محققان “مركز تحقيقات سلامت پزشكي آلمان مكانيسم” تاثيرگذاري اين اسپري‌ها را توضيح دادند.
بر اين اساس ،هنگام بروز سرماخوردگي بدن نسبت به سرايت ويروس‌ها واكنش التهابي نشان مي‌دهد.
محققان دريافتند “اكسي متازولين” موجود در اسپري‌هاي بيني بر اين فرآيند به دو روش مختلف تاثير مي‌گذارند، بدين شكل از يك سو مانع از فعاليت آنزيم” پنج _ ليپوكسيناز” مي‌شود كه در ساخت مواد التهاب‌زا دخالت دارد و از سوي ديگر” اكسي متازولين”، از واكنش‌هاي” اكسيداتيو” كه هنگام سرماخوردگي از طريق واكنش‌هاي التهابي ايجاد مي‌شود و به سلولها صدمه مي‌زند، جلوگيري مي‌كند. به گفته محققان هر دو ثانيه با مصرف ميزان كمي از اين ماده بروز مي‌كند.
بر اساس اين گزارش، محققان تاكيد كردند كه تاثير ضد التهابي اين ماده كل بدن را تحت تاثير قرار نمي‌دهد.