دکتر سلام: دانشمندان معتقدند: مصرف داروهاي جديد كاهش دهنده كلسترول و فشار خون خطر حمله هاي قلبي را پس از 90 روز از شروع درمان به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش مي دهند.

به نقل از پايگاه خبري رويترز: دانشمندان معتقدند بررسي نتايج يك تحقيق بر روي 19 هزار بيمار نشان مي دهد مصرف داروهاي جديد كاهش دهنده كلسترول و فشار خون خطر حملات قلبي مرگبار و غير مرگبار را تا سطح 52 درصد كاهش مي دهد.
يادآور مي شود: فوايد اين داروها پس از گذشت 3 ماه از مصرف كاملاً مشخص است.