رييس اداره گياهان دارويي وزارت بهداشت با ابراز نارضايتي از اين كه هم اكنون برخي عطاريها اقدام به تشخيص بيماري و ارائه نسخه به بيماران مي‌كنند، گفت:‌ اين در حالي است كه بر اساس قوانين موجود كشوري حتي داروسازان نيز اجازه تشخيص و تجويز دارو را ندارند.

دكتر اميرحسين جمشيدي در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وجود برخي عطاريهاي معتبر در كشور اظهار كرد: با توجه به جو حاصل در جهت تشويق به مصرف داروهاي طبيعي و سنتي، مصرف گياهان دارويي با اقبال عمومي روبرو شده است. اين در شرايطي است كه هيچ دارويي حتي از نوع گياهي بي‌خطر نيست.

وي با بيان اينكه براي عرضه داروهاي طبيعي (اعم از گياهي، معدني) مراكز تجاري تحت عنوان داروخانه تعريف شده است، افزود: براي اين مراكز وجود شرايطي از قبيل فضاي فيزيكي مناسب، اخذ مجوز از وزار بهداشت و حضور مسئول فني با ميزان تحصيلات دكتراي داروسازي الزامي است.

رييس اداره گياهان دارويي وزارت بهداشت با بيان اين كه هم اكنون عطاريها مجوزهاي لازم را از وزارت بازرگاني اخذ مي‌كنند، گفت: در حالي كه بسياري از اين عطاريها بدون مجوز و تجربه كافي مشغول به فعاليت هستند.

دكتر جمشيدي با بيان اينكه حتي برخي از محصولات عرضه شده در عطاريها نظير ترك اعتياد فاقد مجوز هستند، گفت: اين در حالي است كه داروخانه‌ها با مجوز وزارت بهداشت فعاليت و تحت نظارت و بازرسي دوره‌اي آن قرار مي گيرند.

وي با بيان اينكه بسياري از اين عطاريها با بهره‌گيري از تجارب عملي انتقال يافته و نسل به نسل فعاليت مي‌كنند، ‌گفت: اما بسياري از عطاريها فاقد تجربه و مجوز هستند.