4676_orig
تا به حال بوجود آوردن تصاویر ام ار آی بصورت ثابت و استاتیک بوده و این به مفهوم آن است  که تصاویر جداگانه ای از بافت تهیه میشده است.سرعت ام آر آی هنوز در مقایسه با سی تی اسکن بسیار کمتر است و همین کارسرعت تهیه تصاویر را کم کرده است.

به تازگی محققینی از دانشگاه کالیفرنیا توانسته اند روشی را ابداع کنند تا با استفاده از آن از حرکات مچ دست با استفاده از ام ار آی فیلم تهیه کنند. این کار به مدد پیشرفت هایی است که اخیرا در اختراع دستگاه های ام آر آی با قدرت و سرعت بیشتر ایجاد شده است.

در این روش تصاویر متعددی هر کدام در 475 هزارم ثانیه از مچ دست تهیه میشود. از بیمار خواسته میشود حرکتی را که در مچ دست او درد ایجا میکند در دستگاه ام ار آی انجام دهد. با تهیه ام ار آی در حال حرکت مچ دست میتوان مشکلاتی را که موجب درد شده است دقیق تر مشخص کرد.

این محققان برای تهیه این تصاویر از یک ام ار آی با قدرت 3 تسلا استفاده کرده اند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir