130616

کراتین عنصری ست که در کبد و کلیه ها تقریبا ۳ گرم در روز از آرژنین گلیسین متیونین درست می شود که هر سه آنها از اسید های آمینه غیر ضروری می باشد تقریبا ۹۵ درصد از کراتین ساخته شده در بدن وارد جریان خون شده و در عضلات قلب و دیگر سلولهای بدن انباشته می شود

 

 

درون سلول های عضله کراتین به کراتین فسفات(CP) تبدیل می شود سی پی دارای مقدار اندکی انرژی است که برای چند ثانیه فعالیت کافی است بنابراین CP در فعالیت های مانند ورزشهای قدرتی که چند لحظه فعالیت سنگین می باشد بهترین تاثیر را خواهد داشت

ضمنا CP موجب جایگزینی ذخیره آ تی پی در سلول می شود ATP یک سوخت مولکولی است که نیروی لازم برای انقباض عضلانی را ایجاد میکند هرچه ا تی پی بیشتری در دسترس داشته باشید عضلات شما کارایی بهتری خواهند داشت

شما باید همانطوری کراتین را در عضلات خود بارگیری نمائید که ورزشکاران استقامت با کربوهیدرات ها انجام می دهند در نتیجه شما می توانید سخت تر و با مدت بیشتری تمرین کنید زیرا کراتین میزان تولید انرژی را در سلولها عضله افزایش می دهد مکمل های کراتین مستقیما در ساخت عضله دخالت میکنند اما یک تاثیر غیر مستقیم دارد :

شما می توانید شدیدتر ورزش کنید و این کار به معنی ساخت عضله بیشتر می باشد

منبع-http://edcoan.ir