SportsDrinks

همه می دانیم آب جایگزین بهتری برای مایعات بدن می باشد و برای کارهای زیادی مثل پیاده روی, باغبانی و فعالیت بدنی سبک مناسب می باشد همچنین می دانیم که خیلی از اشخاص شرکت کننده در خیلی از فعالیت های بدنی شدید و طولانی از نوشابه های ورزشی استفاده می کنند فواید یک نوشابه ورزشی که می تواند به یک ورزشکار توصیه کرد در جدول ذیل با جزئیات بیشتر بیان خواهد شد

همچنین فواید آب و نوشیدنی های ورزشی در جدول ذیل ارایه شده است

جدول مقایسه فواید آب و نوشابه های ورزشی ویژه جایگزینی مایعات

              فواید آب

      فواید نوشابه ورزشی

۱ بسیار خوب برای آب رسانی مجدد

۱- عالی برای آبگیری مجدد

۲- مطلوب برای ورزش های کمتر از ۴۵ دقیقه

۲- مطلوب برای ورزش های طولانی تر از ۴۵ دقیقه

۳- ترک سریع معده و جذب سریع توسط خون

۳- کمک به پیشگیری از بروز کم سدیمی خون در رویدادهای فوق استقامتی

۴- ارزان و مناسب

۴- ترک سریع معده و جذب سریع توسط خون

۵- مناسب برای رشته های ورزشی کودکان

۵- هزینه های اندک به ویژه اگر از پودر تهیه شود

۶- عدم تخریب دندانها

۶- مناسب برای جوانان و بزرگسالان شرکت کننده در رشته های ورزشی استقامتی یا خیلی شدید

۷- اسیدی اند و بنابراین باید بدون تماس با اطراف دندانها مصرف شوند (اگر دندان ها باآب شسته شود بهتر است )

۸- طعم آن برای بیشتر ورزشکاارن مطلوب است بنابراین اغلب بیش از آب نوشیده می شوند

زمان بندی نوشیدن نوشابه های ورزشی

در این قسمت هم زمانبندی تقریبی مایع برای ورزش بیان می گردد این زمان بندی به دمای محل سرعت عرق ریزی و سطح آمادگی بستگی دارد از این زمانبندی تنها به عنوان راهنما استفاده کنید

پیش از فعالیت ورزشی

۱۵ دقیقه پیش از فعالیت ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر (۲ تا ۳ لیوان) آب بنوشید

این امر سبب ذخیره ی مایعات بدن می شود اگر چه ممکن است در زمان نوشیدن احساس تشنگی نداشته باشید با شروع فعالیت ورزشی و آغاز عرق ریزی این مایع همزمان توسط خون جذب می شود برای بیشتر ورزشکاران به ویژه ورزشکاران استقامتی این مهمترین وهله ی نوشیدن می باشد

هنگام فعالیت ورزشی

هر ۱۵ دقیقه یا در وهله های مناسب ورزشی ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی لیتر مایع بنوشید معده می تواند هر ساعت ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی لیتر مایع تخلیه کند که در آب و هوای گرم می توانید در یک ساعت به همین اندازه بنوشید در آّ ب و هوای سرد نیز ورزشکاران می توانند ۱ لیتر یا بیشتر در ساعت عرق کنند

پس از فعالیت ورزشی

برای جایگزینی مایعات دفعی هنگام فعالیت ورزشی ۲۵ تا ۵۰ درصد بیشتر بنوشید زیرا بخشی از مایع از طریق ادرار از دست میرود این به آن معنی است که شما باید دستکم ۵۰۰ میلی لیتر و یا حتی کمی بیشتر (اگر عرق زیادی از دست داده اید) مایع بنوشید برای تعیین مقدار مایع از دست داده هم می توانید از روش وزن بدن استفاده کنید

منبع-http://edcoan.ir