دکترسلام: بيماران سرطاني كه به حمله قلبي مبتلا مي‌شوند در صورت مصرف آسپرين، مدت بيشتري زنده مي‌مانند.

به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس از هوستون، “ژان برنار دوران” و همكارانش در “مركز سرطان ام.دي اندرسون” در “هوستون” واقع در تگزاس، “كالج پزشكي بيلور” در هوستون و “مركز پزشكي دانشگاه دوك” در “دورهام” متذكر شدند، به ندرت به بيماران سرطاني كه به حمله قلبي مبتلا مي‌شوند آسپرين داده مي‌شود زيرا عامل‌هاي لخته خون (شمار پلاكت‌ها) به دليل شيمي درماني پايين است و پزشكان بيم دارند كه آسپرين كه خود رقيق‌كننده خون است موجب آغاز يك خونريزي خطرناك شود.
اين گروه معتقدند كه تومورها براي رشد خود مواد شيميايي آزاد مي‌كنند كه موجب تحريك تشكيل رگ‌هاي جديد خوني مي‌شود و اين مواد شيميايي به رغم پايين بودن شمار پلاكت‌ها باعث غليظ شدن خون و ايجاد لخته‌هاي خوني مي‌شود كه مي‌تواند موجب بروز حملات قلبي شود.
محققان براي آزمايش نظريه خود سوابق ? ???بيمار سرطاني را كه در سال ? ?????در مركز ام.دي اندرسون به حمله قلبي مبتلا شده بودند بررسي كرد و متوجه شدند كه در صورت عدم دريافت آسپرين تنها شش درصد از اين افراد كه شمار پلاكت‌هايي پاييني داشتند پس از يك حمله قلبي زنده ماندند كه اگر آسپرين دريافت كرده بودند ? ???درصد مي‌توانستند زنده بمانند.
بيماراني كه آسپرين دريافت كرده بودند به هيچ عوارض شديد خونريزي مبتلا نشدند.
دوران گفت: “اكنون كه اين مطالعه را انجام داده‌ايم به هيچوجه جا ندارد كه شخصي از درمان سرطان جان سالم بدر ببرد اما بلافاصله پس از آن بر اثر حمله قلبي جان خود را از دست بدهد.”
گزارشي درباره اين تحقيق در نشريه اينترنتي شماره اول فوريه مجله “سرطان” چاپ شده است.