گویا با مدیریت و سازماندهی مجلس موضوع بی پایان تامین بودجه تعرفه پرستاری که هر بار به دلیل عدم تعهدات دستگاه های مربوطه به تعویق می افتاد و پرستاران را به سردرگمی برده بود حل شود و قرار است به گفته ی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دولت ملزم به پرداخت آن شود.

دکتر محمد حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بر اساس پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شد، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به شکل دیگری اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه تصویب این پیشنهاد همان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، تصریح کرد: بر اساس مصوبه امروز، دولت ملزم شد از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان های وزارت بهداشت، بودجه ای برای تعرفه های خدمات پرستاری تخصیص دهد.

به گفته قربانی، با این مصوبه، دولت مکلف می شود از سال آینده برای اجرای تعرفه های پرستاری، بودجه اختصاص دهد.

به گزارش مهر، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تیر ماه سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.

منبع/مهر